VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Trong quá trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, vấn đề giá chuyển nhượng chứng khoán và căn cứ để tính thuế thu nhập cá nhân với trường hợp cá nhân bán lại cổ phần ưu đãi cho Công ty do nghỉ việc trước thời hạn cam kết là mối quan tâm của các đối tượng có liên quan. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mới đây đã có giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Chứng khoán đón thêm các yếu tố hỗ trợ

Các công ty chứng khoán còn hơn 15.000 tỷ đồng dư địa đầu tư tự doanh

Theo Tổng cục Thuế, tại khoản 2d Điều 48 Nghị Định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần quy định, trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết thì phải bán lại cho công ty cổ phần toàn bộ số cổ phần đã được mua thêm với giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa.

Khoản 9 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân quy định liên quan đến thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán, giá bán chứng khoán được xác định đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán; Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng

Về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ Tài chính quy định, chuyển quyền sở hữu chứng khoán thông qua các giao dịch mua bán thực hiện qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; Chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán đối với các giao dịch không mang tính chất mua bán hoặc không thể thực hiện được qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành mua lại cổ phiếu ưu đãi hoặc thu hồi cổ phiếu (không phát sinh tiền mua lại) của cán bộ, công nhân viên khi chấm dứt hợp đồng lao động làm cổ phiếu quỹ, cổ phiếu thưởng cho cán bộ, công nhân viên.

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn, trường hợp cá nhân bán lại cổ phần ưu đãi cho Công ty do nghỉ việc trước thời hạn cam kết thì giá chuyển nhượng chứng khoán là thực tế chuyển nhượng thực hiện qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của Công ty tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM