Công ty cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt vừa có Thông báo số 2811/TB-VCI về việc hủy đăng ký công ty đại chúng."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Công ty cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng

Công ty cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt vừa có Thông báo số 2811/TB-VCI về việc hủy đăng ký công ty đại chúng.

Lợi nhuận và vấn đề phát triển bền vững của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết

Sàn UPCoM chào đón “tân binh” ngành thủy sản

Thúc đẩy thực hành quản trị công ty tại thị trường Việt Nam

Điểm mới trong quy định niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

Cụ thể, căn cứ Thông báo số 8001/UBCK-GSĐC ngày 27/11/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy đăng ký Công ty đại chúng và nhằm tuân thủ quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ, Công ty cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng.
Xin mời xem Thông báo tại đây
Có thể bạn quan tâm