HNX), Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh đã tổ chức chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 1,76 triệu cổ phần, tương đương 90,41% vốn điều lệ sau cổ phần hóa của công ty với mức giá khởi điểm 15.100 đồng/cổ phần."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh IPO thành công hơn 1,7 triệu cổ phần

Phiên đấu giá Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh.

Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh IPO thành công hơn 1,7 triệu cổ phần

Ngày 20/7/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh đã tổ chức chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 1,76 triệu cổ phần, tương đương 90,41% vốn điều lệ sau cổ phần hóa của công ty với mức giá khởi điểm 15.100 đồng/cổ phần.

“Thị trường chứng khoán đang ở thời điểm phục hồi trở lại”

Thêm một "tân binh" ngành dệt may niêm yết cổ phiếu trên HNX

Cổ phiếu ngân hàng sắp bước vào chu kỳ tăng trưởng mới?

Phiên đấu giá thu hút 24 nhà đầu tư cá nhân và 1 tổ chức tham dự. Khối lượng đăng ký mua hợp lệ đạt hơn 22,3 triệu cổ phần, gấp 12,6 lần so với khối lượng cổ phần chào bán. Giá đặt mua cao nhất lên tới 50.600 đồng/cổ phần, giá đặt mua thấp nhất là 15.100 đồng/cổ phần.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết hơn 1,76 triệu cổ phần (100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 3 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân lên tới 48.357 đồng/cổ phần, gấp 3,2 lần so với giá khởi điểm. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn hơn 85,2 tỷ đồng.

Kết quả phiên đấu giá IPO Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh ngày 20/7/2018

Số cổ phần đưa ra đấu giá

1.763.000cổ phần

Tổng khối lượng đăng ký mua

22.327.000cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

25 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

22.327.000cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

1.763.000cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

200.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

50.600đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

15.100đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

50.600đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

45.100đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

48.357đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

3 NĐT

Tổ chức

0 NĐT

Cá nhân

3 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

1.763.000cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

85.254.250.000đồng

PV.

Có thể bạn quan tâm