VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Đấu thầu thành công 2.600 tỷ đồng tín phiếu Kho bạc

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả đấu thầu tín phiếu Kho bạc do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Tỷ lệ trúng thầu đạt hơn 86%. Lãi suất trúng thầu trong đợt đấu thầu đầu tuần này đều trên 8%/năm.

Theo đó, trong 2 đợt đấu thầu tổ chức ngày 19/11, Kho bạc Nhà nước tổ chức đấu thầu 2.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 26 tuần và 1.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 52 tuần.

Tổng khối lượng đặt thầu tín phiếu kỳ hạn 26 tuần là 4.000 tỷ đồng, lãi suất đăng ký thấp nhất là 7,99%/năm, cao nhất là 8,45/năm.

Tổng khối lượng đặt thầu tín phiếu kỳ hạn 52 tuần là 1.200 tỷ đồng, lãi suất đăng ký thấp nhất là 8,45%/năm, cao nhất là 9%/năm.

Kết quả, bán hết hoàn toàn 2.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 26 tuần, lãi suất trúng thầu 8,24%/năm. Với tín phiếu kỳ hạn 52 tuần, khối lượng trúng thầu là 600 tỷ đồng, lãi suất 8,5%/năm.

Tổng khối lượng trúng thầu tín phiếu trong ngày là 2.600 tỷ đồng, bằng hơn 86% tổng khối lượng gọi thầu.

Nguồn: HNX/Gafin. Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HNX/Gafin. Đơn vị: tỷ đồng
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM