HNX là 14.119,9 tỷ đồng, tăng 19,93% so với mức lợi nhuận cùng kỳ năm trước."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Doanh nghiệp niêm yết trên HNX đón tin mừng nhờ kinh doanh có lãi

Sự kiện đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu MST mới đây trên HNX. Nguồn: hnx.vn

Doanh nghiệp niêm yết trên HNX đón tin mừng nhờ kinh doanh có lãi

Theo số liệu tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 đã được công bố của các doanh nghiệp niêm yết, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX là 14.119,9 tỷ đồng, tăng 19,93% so với mức lợi nhuận cùng kỳ năm trước.

Phát triển thị trường trái phiếu liên ngân hàng: Thực trạng và một số đề xuất

Những cổ phiếu làm nóng sàn UPCoM

Quý III/2015, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết HNX tăng 14,9%

Tân binh Nông nghiệp xanh Hưng Việt chào sàn HNX

Tính đến hết kỳ hạn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX (không bao gồm IDV, GLT, MHL, VDL thay đổi niên độ kế toán), đã có 372/378 doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính, trong đó có 354 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 93,7% (tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước).

Căn cứ theo số liệu tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 đã được công bố của các doanh nghiệp niêm yết, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX là 14.119,9 tỷ đồng, tăng 19,93% so với mức lợi nhuận cùng kỳ năm trước.

Trong đó 347 doanh nghiệp niêm yết có kết quả hoạt động kinh doanh lãi (chiếm 93,3%) với tổng giá trị lãi đạt 14.783,4 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2014. 25 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ (chiếm 6,7%), tổng giá trị lỗ là 663,5 tỷ đồng, giảm 50,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với các doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên HNX, đã có 237/275 doanh nghiệp đăng kí giao dịch công bố báo cáo tài chính đúng hạn. Căn cứ theo số liệu tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 đã được công bố của các doanh nghiệp đăng ký giao dịch, 193 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi năm 2015 tương ứng với giá trị lãi là 5.986 tỷ đồng, 44 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ tương ứng với giá trị lỗ là 2.325 tỷ đồng.

PV.

Có thể bạn quan tâm