VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Dư nợ tín dụng 6 tháng đầu năm tại Hà Nội tăng 17,6% so với cùng kỳ

Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tính đến hết tháng 6/2018 ước đạt 2.808 nghìn tỷ đồng, tăng 21,3% so cùng kỳ năm trước.

Dư nợ tín dụng 6 tháng đầu năm tại Hà Nội tăng 17,6% so với cùng kỳ

Theo Cục Thống kê Hà Nội, tính đến hết tháng 6/2018, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội ước đạt 1.717 nghìn tỷ đồng, tăng 17,6% so cùng kỳ năm 2017.

Tín dụng tiêu dùng chảy vào bất động sản

Thắt chặt hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp

Tăng trưởng tín dụng 6 tháng cuối năm: Tiếp tục hướng về “chất“

Đưa tín dụng tiêu dùng vào khuôn khổ

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng

Nâng tầm quỹ bảo lãnh tín dụng

Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tính đến hết tháng 6/2018 ước đạt 2.808 nghìn tỷ đồng, tăng 21,3% so cùng kỳ năm trước.

Cục Thống kê Hà Nội đánh giá, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. Hà Nội có tốc độ tăng trưởng khá, đảm bảo cân đối đủ để thực hiện cấp tín dụng và chấp hành các quy định của pháp luật về tỷ lệ đảm bảo an toàn.

Cụ thể, dư nợ ngắn hạn đạt 667 nghìn tỷ, chiếm 38,8% trong tổng dư nợ; dư nợ trung và dài hạn đạt 1.050 nghìn tỷ đồng, chiếm 61,2% trong tổng dư nợ.

Chia theo loại ngoại tệ, dư nợ bằng VND đạt 1.476 nghìn tỷ đồng, chiếm 86% trong tổng dư nợ; dư nợ bằng ngoại tệ đạt 241 nghìn tỷ, chiếm 14% trong tổng dư nợ.

Trong tổng dư nợ cho vay, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm 7,6%; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 36,9%; cho vay bất động sản chiếm 7,6%; cho vay xuất khẩu chiếm 9,7%... Tỷ lệ nợ quá hạn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn chiếm khoảng 2,79% trong tổng dư nợ.

PV.

Có thể bạn quan tâm