VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Dừng cho vay mới trả nợ trước hạn hoặc cho vay tuần hoàn

Ngân hàng Nhà nước chấn chỉnh việc cho vay tuần hoàn. Nguồn: internet

Dừng cho vay mới trả nợ trước hạn hoặc cho vay tuần hoàn

Ngân hàng Nhà nước vừa chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động cho vay mới trả nợ trước hạn hoặc cấp tín dụng theo hình thức cho vay tuần hoàn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thanh khoản dư thừa, lãi suất chưa giảm

Lãi suất cho vay khó giảm

Cách tránh “bẫy” lãi suất cao

Theo đó, thông qua Công văn số 6960/NHNN-TTGSN, Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài dừng thực hiện việc cho vay mới trả nợ trước hạn hoặc cấp tín dụng theo hình thức cho vay tuần hoàn (rollover) theo nội dung chỉ đạo tại Công văn số 7059/NHNN-TTGSNH ngày 26/9/2014 của Thống đốc NHNN.


Cụ thể, Công văn 6960/NHNN-TTGSN yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp cho vay sai quy định thời gian qua đối với việc cho vay mới để trả nợ trước hạn hoặc cấp tín dụng theo hình thức cho vay tuần hoàn tại các tổ chức tín dụng.

Đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cần phải thực hiện thu hồi toàn bộ nợ gốc và lãi khi hết thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng với khách hàng, không được tái tục toàn bộ hoặc một phần khoản nợ gốc đã cho vay.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM