VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
EVN thoái vốn hơn 187 tỷ đồng tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

EVN thoái vốn hơn 187 tỷ đồng tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Ngày 23/8 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ bán đấu giá thoái vốn số cổ phần sở hữu tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFINANCE).

EVNNPC hiện thực hóa mục tiêu thanh toán không tiền mặt

Mẫu hoá đơn tiền điện mới - EVN tiếp thu ý kiến khách hàng

EVN có trách nhiệm chủ lực trong việc bảo đảm điện

Ngày 24/7/2019, EVN thoái vốn 40,3 tỷ đồng tại CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3

Số lượng cổ phần thoái vốn là 18.750.000 cổ phần (187,5 tỷ đồng theo mệnh giá), tương đương 7,5% vốn điều lệ tại EVNFINANCE với mức giá khởi điểm 13.480 đồng/cổ phần.

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được thành lập năm 2008 với số vốn điều lệ ban đầu là 2.500 tỷ đồng. Nhiệm vụ chính của EVNFINANCE là quản trị vốn cho các dự án điện thuộc EVN và các đơn vị thành viên, đồng thời cung cấp các sản phảm dịch vụ tài chính chuyên nghiệp cho các đơn vị ngành điện và các đơn vị thuộc thành phần kinh tế khác.

Năm 2010, EVNFINANCE khai trương hoạt động 02 chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Vốn điều lệ hiện nay của EVNFINANCE là 2.500  tỷ đồng, công ty chưa tăng vốn điều lệ lần nào.

Sản phẩm dịch vụ chủ yếu của EVNFINANCE là huy động vốn, mở tài khoản và dịch vụ ngân quỹ,  hoạt động tín dụng.

Hiện tại EVNFINANCE quản lý và sử dụng 1 khu đất (sổ đỏ) có tổng diện tích 631 m2 tại TP Đà Nẵng.

Cổ phiếu EVF của EVNFINANCE được giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX với giá tham chiếu tại ngày 15/8/2019 là 6.900 đồng/CP.

Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 – 2018 (Đơn vị: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

19.341

20.057

3,7

Vốn chủ sở hữu

3.037

3.231

6,41

Tổng doanh thu

1.530

1.277

-16,54

Lợi nhuận sau thuế

180

203

12,83

LNST/Vốn CSH (%)

5,99

6,49

-

LNST/Tổng tài sản (%)

0,92

1,03

-

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)

6

9

-

Nguồn: BCTC kiểm toán  năm 2017, 2018 của công ty

Bảng 2: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019 (Đơn vị: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu

Năm 2019

% tăng giảm

Doanh thu

1.641

28,5

Lợi nhuận trước thuế

280

10,35

Cổ tức (%)

9

0

Nguồn: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM