Gắn ổn định kinh tế vĩ mô với phát triển thị trường trái phiếu

PV.

(Taichinh) -
(Tài chính) Ngày 02/12/2013, tại Thuận An, Huế, Tổ chức Hợp tác  phát triển Đức tại Việt Nam (GIZ) đã phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Hội thảo “Ổn định kinh tế vĩ mô và sự bền vững thị trường trái phiếu Việt Nam”. Đây là diễn đàn ý nghĩa nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tạo cơ hội phát triển thị trường trái phiếu lành mạnh và bền vững.

Cùng chuyên mục