VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Giá trị giao dịch chứng khoán phái sinh tháng 11 đạt 28.484 tỷ đồng

Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy, trong tháng 11/2017, tổng khối lượng hợp đồng giao dịch trong tháng là 320.064 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch (theo quy mô danh nghĩa hợp đồng) đạt 28.484 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục thăng hoa?

Hoàn thiện khung khổ pháp lý cho chứng khoán phái sinh theo thông lệ quốc tế

[Infographic] Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 10/2017

Vì sao tiền vào chứng khoán phái sinh tăng đột biến?

Giá trị giao dịch tăng 47,05% so với tháng trước

Trong tháng 11 có 1 mã sản phẩm là VN30F1711 đáo hạn ngày 16/11/2017 và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1801. Tại thời điểm cuối tháng 11 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1712, VN30F1801, VN30F1803 và VN30F1806.

Trong tháng, chỉ số thị trường cơ sở tăng nên giá các hợp đồng tương lai cũng tăng theo. Các hợp đồng tương lai kỳ hạn ngắn tiếp tục giao dịch ở mức thấp hơn chỉ số VN30, thanh khoản tập trung vào hợp đồng kỳ hạn ngắn. 

Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch trong tháng là 320.064 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch (theo quy mô danh nghĩa hợp đồng) đạt 28.484 tỷ đồng, tăng lần lượt 34,29% và 47,05% so với tháng trước.

Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 14.548 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch theo quy mô danh nghĩa đạt 1.294,73 tỷ đồng/phiên, tăng lần lượt 64,26% và 70,97% so với tháng trước.

Đặc biệt, phiên giao dịch ngày 2/11 có 22.420 hợp đồng, khối lượng giao dịch cao nhất từ khi khai trương thị trường đến nay, tương ứng giá trị giao dịch 1.875,69 tỷ đồng.

    Bảng 1: Tổng hợp giao dịch toàn thị trường

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 10

Tháng 11

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch

Hợp đồng

238.330

320.064

34,29%

2

Giá trị giao dịch

Tỷ đồng

19.370,08

28.484,13

47,05%

3

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

3.949

8.122

106%

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường tiếp tục tăng mạnh so với tháng trước. Tính đến cuối ngày 30/11/2017, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 8.122 hợp đồng, tăng gấp đôi so với cuối tháng 10. Việc duy trì tăng trưởng khối lượng OI thể hiện dòng tiền tiếp tục xu hướng đổ vào thị trường phái sinh.

Tuy nhiên, từ ngày 13/11/2017 khi một số công ty chứng khoán bắt đầu áp dụng thu phí giao dịch đối với giao dịch hợp đồng tương lai thì thị trường có dấu hiệu sụt giảm đối với giao dịch trong ngày.

Tài khoản giao dịch phái sinh được mở tiếp tục tăng

Thống kê của HNX cho thấy, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh được mở tiếp tục tăng 23% so với tháng trước, đạt 14.034 tài khoản.

Tuy nhiên, hoạt động giao dịch tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (97,7%). Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước còn khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 0,24% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán giảm so với tháng 10, chiếm 1,86% khối lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 11 tăng gấp gần 5 lần so với tháng 10, đạt 1.229 hợp đồng.

PV.

Có thể bạn quan tâm