VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thị trường chứng khoán phái sinh:

Giá trị giao dịch theo mệnh giá đạt hơn 43.376 tỷ đồng trong tháng 1

Theo số liệu thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 1/2018, tổng khối lượng hợp đồng giao dịch trong tháng là 408.709 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch theo mệnh giá đạt hơn 43.376 tỷ đồng.

Giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo quy định nào?

Sự cố kỹ thuật tại HOSE: Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi giao dịch?

Vốn ngoại tiếp tục rót mạnh vào thị trường chứng khoán 2018

Tạo cầu bền vững: Yêu cầu cấp thiết đối với thị trường chứng khoán phái sinh

Trong tháng 1 có 1 mã sản phẩm là VN30F1801 đáo hạn ngày 18/1/2018 và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1809.

Trong tháng, chỉ số thị trường cơ sở tăng nên giá các hợp đồng tương lai đều tăng. Các hợp đồng tương lai kỳ hạn ngắn tiếp tục giao dịch ở mức thấp hơn chỉ số VN30, thanh khoản tập trung vào hợp đồng kỳ hạn ngắn.

Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch trong tháng là 408.709 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch theo mệnh giá đạt hơn 43.376 tỷ đồng, tăng lần lượt 14,29% và 28,4% so với tháng trước.

Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 14.548 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch theo quy mô danh nghĩa đạt 1.971,6 tỷ đồng/phiên, tăng lần lượt 9,09% và 22,57% so với tháng trước.

Đặc biệt, phiên giao dịch ngày 18/1 có khối lượng giao dịch hợp đồng nhiều nhất trong tháng với 26.372 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch 2.709,48 tỷ đồng.

    Bảng 1: Tổng hợp giao dịch toàn thị trường

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 12/2017

Tháng 1.2018

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch

Hợp đồng

357.612

408.709

14,29%

2

Giá trị giao dịch

Tỷ đồng

33.781,57

43.376,29

28,40%

3

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

8.077

10.896

34,90%

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường tiếp tục tăng mạnh so với tháng trước, tính đến cuối ngày 31/1/2018, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 10.896 hợp đồng, tăng 34,9% so với cuối tháng 12.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh được mở tiếp tục tăng 16,41% so với tháng trước, đạt 19.925 tài khoản. Hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (97,34%). Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước chỉ chiếm khoảng 0,28% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán tăng so với tháng 12, chiếm 2,29% khối lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 1 giảm so với tháng 12, đạt 775 hợp đồng, chiếm 0,09% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Tại thời điểm cuối tháng 1 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1802, VN30F1803, VN30F1806 và VN30F1809.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM