VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hà Nội: 8 tháng huy động vốn tăng 5,5%, tín dụng tăng 10,3%

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hà Nội: 8 tháng huy động vốn tăng 5,5%, tín dụng tăng 10,3%

Theo số liệu của Cục Thống kê Hà Nội, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn Thủ đô ước tính tháng 8 đạt trên 1.365 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so tháng trước và 10,3% so tháng 12/2015.

TP. Hồ Chí Minh: Tổng dư nợ tín dụng tăng 10,5%

Tín dụng ngân hàng đổi hướng?

Tăng thêm vốn cho nền kinh tế

Tín dụng tăng trưởng 8,54%

Trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 1,6% và 9,1%, dư nợ trung và dài hạn tăng 0,5% và 12%.

Trong khi tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn ước tính tháng 8 đạt trên 1.556 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so tháng trước và tăng 5,5% so tháng 12/2015.

Trong đó, tiền gửi tăng 0,6 % và 5,5% (tiền gửi tiết kiệm tăng 1,3% và 8,8%, tiền gửi thanh toán tăng 0,1% và 3,4%), phát hành giấy tờ có giá tăng 3,4% và tăng 6,5%.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, tính đến ngày 29/7/2016, tổng phương tiện thanh toán tăng 9,45%; huy động vốn tăng 9,94% (trong đó vốn huy động bằng VND tăng 12,28%, bằng ngoại tệ giảm 6,25%) so với cuối năm 2015; tín dụng nền kinh tế tăng 8,54% so với cuối năm 2015.

Theo thoibaonganhang.vn

Có thể bạn quan tâm