VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hà Nội: Nguồn vốn huy động từ tín dụng năm 2016 đạt 18.333 nghìn tỷ đồng

Tính chung 12 tháng, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Hà Nội đạt 16.113 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hà Nội: Nguồn vốn huy động từ tín dụng năm 2016 đạt 18.333 nghìn tỷ đồng

Theo số liệu Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong tháng 12 ước đạt 1.689 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so tháng trước và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Tín dụng chính sách: Công cụ xóa đói, giảm nghèo ở việt nam

Thời của tín dụng tiêu dùng

Tín dụng cho bất động sản năm 2017

Sẽ có gói tín dụng tới 60.000 tỷ cho nông nghiệp

Tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. Hà Nội tháng 12 ước đạt 1.463 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so tháng trước và tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 825 nghìn tỷ đồng, tăng tương ứng là 5% và 15,7%; dư nợ trung và dài hạn đạt 638 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7% và 21,5%.

Tính chung 12 tháng, tổng dư nợ trên địa bàn đạt 16.113 nghìn tỷ đồng, tăng 19,4% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 9.111 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5%; dư nợ trung và dài hạn đạt 7.002 nghìn tỷ đồng, tăng 33,4%.

Trong tổng dư nợ cho vay trên địa bàn năm 2016, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 41,8%; cho vay bất động sản chiếm 8,4%; cho vay tiêu dùng chiếm 9%; cho vay xuất khẩu chiếm 9,8%.

Về hoạt động huy động vốn, theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, trong tháng 12, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 1.689 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so tháng trước và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, nguồn vốn huy động tiền gửi đạt 1.577 nghìn tỷ đồng, chiếm 93,4% tổng nguồn vốn huy động, tăng 3,4% so tháng trước và tăng 13,9% so tháng 12 năm 2015 (tiền gửi bằng đồng Việt Nam đạt 1.286 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7% và tăng 16,7%); phát hành giấy tờ có giá đạt 112 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,6%, tăng 2,4% và tăng 24,4%.

Tính chung 12 tháng, nguồn vốn huy động ước đạt 18.333 nghìn tỷ đồng, tăng 16,7% so năm 2015.

PV.

Có thể bạn quan tâm