trái phiếu Chính phủ, đạt gần 83% kế hoạch đề ra hồi đầu năm là 220.000 tỷ đồng."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hai quý, huy động hơn 182.271 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Hoạt động huy động vốn cho ngân sách qua kênh trái phiếu Chính phủ từ đầu năm đến nay diễn biến thuận lợi. Nguồn: internet

Hai quý, huy động hơn 182.271 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Trong 6 tháng đầu năm nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 182.271 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt gần 83% kế hoạch đề ra hồi đầu năm là 220.000 tỷ đồng.

Những điểm mới quy định về phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Huy động 4.072 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động 5.810 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Sôi động thị trường trái phiếu chính phủ

Đây là kết quả khá ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, cho thấy những cố gắng của Kho bạc Nhà nước trong việc huy động vốn phát triển đất nước và sự tham gia tích cực của các thành viên thị trường.

Việc đạt gần 83% kế hoạch đề ra hồi đầu năm đã trở thành một trong những lý do để Kho bạc Nhà nước điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2016 tăng thêm 30.000 tỷ đồng.

Theo đó, theo thông tin của Kho bạc Nhà nước về kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ trong quý III/2016 đến các thành viên thị trường, tổng mức phát hành là 50.000 tỷ đồng, trong đó loại trái phiếu có kỳ hạn 5 năm chiếm tỷ trọng lớn nhất là 22.000 tỷ đồng, tiếp đến là kỳ hạn 7 năm: 10.000 tỷ đồng, 15 năm: 7.000 tỷ đồng... Trái phiếu có kỳ hạn dài nhất là 30 năm có hạn mức huy động là 3.000 tỷ đồng.PV.

Có thể bạn quan tâm