VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường trái phiếu

Trải qua hơn 5 năm phát triển, thị trường trái phiếu Việt Nam đã không ngừng mở rộng về quy mô và sự hiện đại của hệ thống giao dịch. Từ ngày 24/9/2014, thị trường đã chính thức vận hành Hệ thống giao dịch phiên bản 3. Nguồn: HNX

Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường trái phiếu

(Tài chính) Ngày 26/11/2014, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo: “Kinh nghiệm phát triển và hiện trạng cơ sở hạ tầng thị trường trái phiếu tại Hàn Quốc” do các chuyên gia đến từ Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc trình bày. Đây là bước triển khai đầu tiên chương trình hỗ trợ phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam do Chính phủ Hàn Quốc thực hiện.

Để hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường trái phiếu, với sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam, Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc đã quyết định cho triển khai dự án nhằm thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam (dự án tư vấn KSP), trong đó cơ quan phối hợp chính là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Mục tiêu của dự án là các đợt tìm hiểu, tư vấn để phát triển hệ thống giao dịch, hệ thống thông tin, hệ thống bù trừ và thanh toán đối với cả thị trường trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp trên những nguyên tắc theo chuẩn Quốc tế.

Dự án tư vấn KSP được chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn 1 bao gồm thu thập, chia sẻ  thông tin tại Việt Nam; giai đoạn 2 là đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam tại Hàn Quốc; giai đoạn 3 là đề suất kinh nghiệm cho Việt Nam trong triển khai phát triển thị trường trái phiếu.

Để triển khai giai đoạn 1, ngày 26/11/2014, HNX đã cùng với Tổ chuyên gia tư vấn KSP tổ chức hội thảo mang tên: “Kinh nghiệm phát triển và hiện trạng cơ sở hạ tầng thị trường trái phiếu tại Hàn Quốc”. Hội thảo có sự tham gia của các đại diện từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Kho bạc Nhà nước, chuyên gia KSP, HNX và các thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ.

Tại hội thảo, các chuyên gia KSP đã chia sẻ thông tin, giới thiệu về kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc phát triển thị trường trái phiếu với các chủ đề: khuôn khổ pháp lý, quy trình giao dịch và thanh toán bù trừ, hệ thống giao dịch, cơ sở dữ liệu thị trường, hệ thống thành viên và kinh nghiệm vận hành thị trường cơ sở và phái sinh trái phiếu Chính phủ của Hàn Quốc.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ chuyên biệt từ năm 2009 đến nay, thị trường trái phiếu đã không ngừng mở rộng về quy mô, đáp ứng được nhu cầu huy động vốn cho nền kinh tế. Quy mô của thị trường đã không ngừng gia tăng, hệ thống giao dịch và hạ tầng công nghệ của thị trường đang dần tiệm cận với tiêu chuẩn của các thị trường tài chính phát triển trên thế giới. Thị trường trái phiếu Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế đánh giá là một trong số các thị trường có tốc độ phát triển nhanh nhất Đông Á năm 2013. Đạt được những thành quả trên không chỉ có sự nỗ lực của các cơ quan quản lý và các thành viên thị trường, mà còn có sự hỗ trợ to lớn của các tổ chức quốc tế trong đó có Tổ chức hợp tác phát triển Đức - GIZ đã hỗ trợ về các vấn đề xây dựng cơ sở pháp lý cho thị trường, hoán đổi trái phiếu…Với sự hỗ trợ của Hàn Quốc, thị trường trái phiếu Việt Nam chắc chắn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu để tiếp tục đổi mới, phát triển, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của nền kinh tế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM