VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hội thảo quốc tế "Cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn – vượt qua khủng hoảng"

TCTC Online - Ngày 14/9/2012, Viện Kinh tế và Quản lý thuộc Truờng Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với Báo Điện tử Tầm nhìn và trường Đại học Aoyama (Nhật Bản) tổ chức Hội thảo quốc tế “Cùng Doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn – vượt qua khủng hoảng”.

 

Với mong muốn đưa ra các giải pháp tháo gỡ cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển, Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, các nhà kinh tế, và các doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ các giải pháp hữu hiệu nhất để quản trị doanh nghiệp hiệu quả trong bối cảnh hiện nay.

Tham dự Hội thảo và thuyết trình có Lãnh đạo Viện Kinh tế và Quản lý thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, các giáo sư thuộc Trường đại học Aoyama (Nhật Bản) cùng hơn 50 nhà khoa học, quản lý đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp của Việt Nam và Nhật Bản.

Hội thảo đã tập trung trao đổi các chủ đề như: Vai trò của chiến lược phát triển, tổ chức và quản trị nhằm nâng cao năng lực của các doanh nghiệp; Các tri thức phục vụ sự đổi mới của doanh nghiệp; Một số thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế... Nhiều đại biểu cho rằng, rào cản chủ yếu đối với hoạt động đổi mới tại các doanh nghiệp ở nước ta là do: các chính sách quốc gia về đổi mới vẫn còn bất cập; việc tiếp cận các nguồn vốn còn khó khăn; các hoạt động nghiên cứu và đổi mới còn rời rạc; nguồn nhân lực về KH&CN còn hạn chế… Nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng kinh tế, Nhà nước cần tập trung tái cơ cấu nền kinh tế để tiếp tục thực hiện lộ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước phù hợp với xu thế toàn cầu hóa cũng như tạo các điều kiện (đặc biệt là về vốn và nguồn nhân lực) giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, vượt qua các khó khăn, thách thức. Về phía các doanh nghiệp, cần tăng cường hơn nữa công tác KH&CN phục vụ cho nâng cao tiềm lực của đơn vị, chú trọng vấn đề xây dựng thương hiệu… nhằm tháo gỡ các khó khăn trước mắt, vượt qua khủng hoảng và phục vụ hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế về lâu dài.

Có thể bạn quan tâm