Hội thảo quốc tế "Cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn – vượt qua khủng hoảng"

Xuân Trường

(Taichinh) -

TCTC Online - Ngày 14/9/2012, Viện Kinh tế và Quản lý thuộc Truờng Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với Báo Điện tử Tầm nhìn và trường Đại học Aoyama (Nhật Bản) tổ chức Hội thảo quốc tế “Cùng Doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn – vượt qua khủng hoảng”.

Cùng chuyên mục