VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Hơn 1,4 triệu cổ phiếu Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương lên sàn UPCoM

Ngày 12/9/2018, cổ phiếu của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đã chính thức trở thành cổ phiếu thứ 102 được giao dịch trên sàn UPCoM trong năm nay.

[Infographic] Diễn biến thị trường UPCoM tháng 08/2018

VN-Index mất gần 14 điểm - có đáng lo?

Đạt mức 43,2%, giá trị giao dịch thị trường UpCOM tăng mạnh

[Infographic] Toàn cảnh thị trường UPCoM tháng 07/2018

Thêm một công ty chứng khoán tham gia sàn UPCoM

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương được thành lập theo Quyết định số 1134/QĐ-UB ngày 25/7/1995 của UBND tỉnh Hải Hưng (từ năm 1997 tách thành 02 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên) về việc thành lập “Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ” gọi tắt là “Trạm đăng kiểm ô tô” với số biên chế ban đầu là 05 cán bộ.

Năm 2005, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 4922/2005/QĐ-UBND ngày 28/10/2005 về việc đổi tên Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương thuộc Sở Giao thông vận tải.

Nguồn thu của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đến chủ yếu từ dịch vụ kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định. Tổng nguồn thu của Trung tâm năm 2017 đạt hơn 17 tỷ trong đó dịch vụ kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định chiếm hơn 84%, phí bảo trì đường bộ chiếm 7,75% và còn lại là lãi tiền gửi và các khoản thu khác.

Kết quả kinh doanh năm 2016 - 2017

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

2016

2017

Vốn chủ sở hữu

61,64

61,64

Doanh thu từ hoạt động

15,9

17,1

Lợi nhuận sau thuế và sau khi nộp nhà nước

7,3

6,9

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)

45,9

40,35

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (%)

11,8

10,6

Nguồn: BCTC tự lập năm 2017

Năm 2018, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đã trở thành 1 Trung tâm lớn có nhiều dây chuyền kiểm định nhất Việt Nam với 4 dây chuyền kiểm định, trong đó 3 dây chuyền đăng kiểm xe tải và 1 dây chuyền đăng kiểm xe con đáp ứng điều kiện về hoạt động sản xuất.

Ngoài ra, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới huyện Ninh Giang đang được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động trong tháng 9/2018 với dây chuyền hỗn hợp đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

Chỉ tiêu

Năm 2018

Doanh thu (tỷ đồng)

14

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

3,36

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)

24

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)

5,4

Cổ tức (%)

-

Nguồn: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Trước đó vào ngày 28/6/2018, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đã chào bán thành công 1.458.710 cổ phần qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá đấu thành công bình quân 10.400 đồng/cổ phần.

- Mã chứng khoán: HTK
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch 1.458.100 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 14.587.100.000 đồng
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.700 đồng/cổ phiếu.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM