VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hơn 2,5 triệu cổ phiếu của EPH giao dịch trên UPCoM

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hơn 2,5 triệu cổ phiếu của EPH giao dịch trên UPCoM

Ngày 21/12/2017, có 2,5 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (EPH) chính thức giao dịch trên sàn UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 25 tỷ đồng.

HNX tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2017

Lạc quan với thị trường năm 2018

Bluechips hụt hơi: Cơ hội với người... bản lĩnh

Gần 52 triệu cổ phiếu sẽ chào sàn trong tuần này

Được thành lập vào 3/2009, Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội - đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0103035463 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với vốn điều lệ ban đầu 15 tỷ đồng.

- Mã chứng khoán: EPH

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.500.000 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 25.000.000.000 đồng

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.900 đồng/cổ phiếu
Hoạt động tổ chức bản thảo Sách Giáo khoa, Sách bản thảo, Sách tham khảo là hoạt động chính của Công ty, có tốc độ tăng trưởng đều qua các năm, các bản thảo giao in đc giao cho NXB Giáo dục Việt Nam để in ấn phục vụ giáo viên và học sinh trên phạm vi cả nước.

Đối với sách tham khảo thì công ty tổ chức đấu thầu bản thảo để tìm đối tác triển khai công tác in ấn. Công ty  đáp ứng tốt các yêu cầu về làm sách giáo dục với định hướng và cách làm mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo,  không chỉ đối với sản phẩm bản thảo sách Giáo khoa mà còn cả các sản phẩm sách Tham khảo và sách Tham khảo nâng cao

Kết quả kinh doanh năm 2015 - 2016

                                                                                Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

2015

2016

Vốn chủ sở hữu

21,84

31,22

Doanh thu thuần

59,29

64,77

Lợi nhuận sau thuế

3,2

2,9

Giá trị sổ sách (VNĐ/CP)

14.564

13.085

Tỷ lệ cổ tức (%)

14

10

                                                  Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục chủ trương phong phú, đa dạng sản phẩm, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, EPH sẽ tiếp tục triển khai tổ chức bản thảo sách tham khảo trên cơ sở những bộ sản phẩm hiện hành và có chất lượng cao, số lượng phát hành tốt, tiếp tục nghiên cứu những đề tài phù hợp với nội dung và chương trình mới khi sản xuất bản thảo sách Giáo khoa.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017

Chỉ tiêu

Năm 2017

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

60

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

3,2

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)

5,33

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)

12,8

Cổ tức (%)

10

                  Nguồn: Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

PV.

Có thể bạn quan tâm