VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hơn 7.000 tỷ đồng huy động qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Hơn 7.000 tỷ đồng huy động qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ.

Hơn 7.000 tỷ đồng huy động qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành vào ngày 24/7. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 7.021 tỷ đồng.

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Giảm lệ thuộc ngân hàng

Số liệu thị trường trái phiếu chính phủ tháng 6/2019

Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã vượt qua mục tiêu của Chính phủ

Đồng bộ giải pháp thúc đẩy thị trường trái phiếu phát triển nhanh và bền vững

Theo đó, tổng khối lượng trái phiếu Kho bạc Nhà nước gọi thầu là 5.500 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng). 

Cụ thể, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 7 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,97%/năm, thấp hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/4/2019). 

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,46%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/7/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất 4,46%/năm. 

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm có 9 thành viên dự thầu, huy động được 1.950 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,68%/năm, thấp hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/7/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất 4,68%/năm. 

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 971 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,51%/năm, thấp hơn 0,09%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/7/2019). 

Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 130.873,5 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại HNX.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM