VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Huy động 2.415 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Huy động 2.415 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Trong phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức ngày 11/1, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 2.415 tỷ đồng.

[Infographics] Những kỷ lục kinh tế Việt Nam 2016

Thị trường trái phiếu 2017: Nhiều thử thách

Nhìn lại tình hình thị trường trái phiếu chính phủ tháng 12/2016

Ấn tượng thị trường trái phiếu chính phủ năm 2016

Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm và 30 năm, mỗi kỳ hạn 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 19 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.521 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,20-6,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,25%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. 

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 4 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 440 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.801 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,40-6,10%/năm. Kết quả, huy động được 750 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5,50%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 461 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,98-8,20%/năm. Kết quả, huy động được 365 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,98%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó. 

Kể từ đầu năm 2017, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 2.618,3 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM