VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Huy động 5.810 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Huy động 5.810 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 20/7/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ đồng), 7 năm (1.500 tỷ đồng) và 15 năm (1.500 tỷ đồng).

Huy động 5.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Tìm hướng phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Kênh huy động vốn quan trọng cho đầu tư phát triển tại Việt Nam

Huy động 4.070 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 17 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.761 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,02-7,20%/năm. Kết quả, huy động được 2.710 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,10%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/7/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.251 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,60-7,40%/năm. Kết quả, huy động được 1.150 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 6,62%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/7/2016).

Phiên thầu chính trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.789 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,64-9,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,65%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/7/2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 4 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 849 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 450 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 202.806,2756 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.

PV.

Có thể bạn quan tâm