VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Huy động được 24.200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ từ đầu năm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Huy động được 24.200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ từ đầu năm

Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) huy động được 24.200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP) thông qua hình thức đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán (HNX).

Giao 127,131 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ cho Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Tính đến 15/12/2018, HNX huy động được 165,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Kho bạc Nhà nước: Huy động thành công 11.710 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Trái phiếu Chính phủ năm 2019: Dự kiến phát hành khoảng 200.000 tỷ đồng

Thống kê của HNX cho thấy, kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 24.200 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Trong đó, riêng phiên ngày 16/1/2019, HNX đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do KBNN phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 7.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (3.000 tỷ đồng), 15 năm (3.000 tỷ đồng) và 20 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 11.000 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 12 thành viên dự thầu, huy động thành công 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,82%/năm, thấp hơn 0,38%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 31/10/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 5 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 3,82%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 11 thành viên dự thầu, huy động thành công 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,84%/năm, thấp hơn 0,17%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9/1/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, có 8 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất 4,84%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 11 thành viên dự thầu, huy động thành công 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,14%/năm, thấp hơn 0,16%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9/1/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng,  có 6 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất 5,14%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 3 thành viên dự thầu, huy động thành công 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,60%/năm, cao hơn 0,38%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 4/7/2018).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM