VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Huy động thêm được 2.400 tỷ đồng trong phiên đấu thầu ngày 15/5/2019

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Huy động thêm được 2.400 tỷ đồng trong phiên đấu thầu ngày 15/5/2019

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong phiên đấu thầu ngày 15/5/2019 do HNX tổ chức đã đã huy động được tổng cộng 2.400 tỷ đồng trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Như vậy, kể từ đầu năm 2019 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 87.930,5 tỷ đồng trái phiếu thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Quý II huy động 80 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Huy động 786 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ

KBNN huy động được 84.744,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Tháng 4, huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ giảm 11,9%

Ngày 15/5/2019, HNX đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 2.400 tỷ đồng. Như vậy, kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 87.930,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Cụ thể, tại phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ ngày 15/5/2019, đã huy động được tổng cộng 2.400 tỷ đồng.

Cụ thể, kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,72%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/5/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,06%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/5/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 4 thành viên dự thầu, huy động được 400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,88%/năm, cao hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/5/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM