VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
KBNN huy động được 84.744,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

KBNN huy động được 84.744,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Ngày 2/5/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 2.700 tỷ đồng.

Tháng 4, huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ giảm 11,9%

Huy động 3.101 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ tại các kỳ hạn dài

HNX huy động 1.800 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

[Infographic] Thị trường trái phiếu chính phủ tháng 3/2019

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,70%/năm, thấp hơn 0,07%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/2/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,72%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/4/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 4 thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,06%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/4/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 2 thành viên dự thầu, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,85%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/3/2019).

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 84.744,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM