VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc huy động thành công thêm 4.479 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Kho bạc huy động thành công thêm 4.479 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 10/8/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm (2.000 tỷ đồng), 7 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

Huy động hơn 22 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tháng 7

Hai quý, huy động hơn 182.271 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động 4.072 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động 5.810 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 8.990 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,02-7,20%/năm.

Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,08%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 03/8/2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.700 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 600 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.756 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,59-7,40%/năm.

Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 6,60%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/7/2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 4 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.200 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 580 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,00-9,50%/năm.

Kết quả, huy động được 579 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 8,00%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/7/2016).

Kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 216.784,4756 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM