VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước huy động 4.000 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Kho bạc Nhà nước huy động 4.000 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Ngày 16/10, Kho bạc Nhà nước đã phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ, với tổng khối lượng gọi thầu là 4.000 tỷ đồng.

Dấu ấn thị trường trái phiếu chính phủ chuyên biệt

Trái phiếu chính phủ vẫn "đắt hàng"

Tháng 9/2019, huy động hơn 9,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu

[Infographics] 10 năm thị trường trái phiếu Chính phủ

Theo đó, Kho bạc Nhà nước gọi thầu trái phiếu Chính phủ tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 20 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng).

Cụ thể, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,85%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/10/2019).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm có 9 thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,78%/năm, thấp hơn 0,18%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9/10/2019).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4%/năm, thấp hơn 0,21%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9/10/2019).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,58%/năm, thấp hơn 0,30%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/10/2019).

Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 166.181,5 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại HNX.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM