VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Kho bạc Nhà nước huy động được 4.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Ngày 25/7/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Kho bạc Nhà nước: Điều hành ngân quỹ nhà nước hiệu quả, đáp ứng vốn kịp thời cho đầu tư phát triển

Huy động thêm 150 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Quản lý việc huy động, sử dụng vốn vay và trả nợ theo quy định mới ra sao?

Huy động thêm được 3.510 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

The đó, tổng khối lượng gọi thầu 7.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (2.000 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng), 20 năm (500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 4.500 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,90%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18/7/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,48%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18/7/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,48%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,78%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18/7/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,78%/năm.

Trái phiếu tại các kỳ hạn 5 năm, 20 năm và 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước huy động được tổng cộng 90.001 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

PV.

Có thể bạn quan tâm