VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước huy động thêm hơn 6 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Kho bạc Nhà nước huy động thêm hơn 6 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 8/3/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động thành công 920 tỷ đồng trái phiếu

Tháng 2, huy động trái phiếu tăng 96,7% so với tháng trước

Kho bạc Nhà nước điều hành ngân quỹ đảm bảo chặt chẽ, an toàn

Phát triển thị trường trái phiếu bền vững trong thời gian tới

Thị trường trái phiếu chính phủ năm 2016

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ đồng), 7 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng) và 30 năm (1.500 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.311 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,00-5,60%/năm. Kết quả, huy động được 550 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,03%/năm, cao hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 1/3/2017). 

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.211 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,30-5,90%/năm. Kết quả, huy động được 1.560 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5,39%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 1/3/2017). 

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.971 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,98-7,60%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,00%/năm, thấp hơn 0,12%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/2/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 4 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.450 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 450 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.320,5 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,92-8,40%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,96%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 1/3/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 6 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.842,5 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 450 tỷ đồng.

Như vậy phiên đấu thầu đã huy động được 6.010 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Kể từ đầu năm 2017, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 39.294 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM