Năm 2014, GDP dự kiến tăng 6%

Năm 2014, GDP dự kiến tăng 6%
Trên cơ sở đánh giá về tình hình kinh tế thế giới và trong nước thời gian qua và triển vọng sắp tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến có 13 trên tổng số 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Quốc hội đề ra trong kế hoạch năm 2013 có triển vọng đạt và vượt kế hoạch.

Kinh tế HTX vẫn ổn định sản xuất

Kinh tế HTX vẫn ổn định sản xuất
Theo Báo cáo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam,  tính đến hết tháng 6/2013, cả nước có khoảng 19.874 Hợp tác xã (HTX), tăng 162 HTX và 371.000 tổ hợp tác, tăng 268 tổ so với năm 2012.

Kinh tế 6 tháng đầu năm đã có những tín hiệu tích cực

Kinh tế 6 tháng đầu năm đã có những tín hiệu tích cực
Nhìn lại 6 tháng qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, các cấp, các ngành trong cả nước đã tích cực triển khai thực hiện các giải pháp theo Nghị quyết của Chính phủ một cách hiệu quả. Qua đó, kinh tế vĩ mô bước đầu đạt được những kết quả tích cực, đúng hướng, chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức hợp lý, lạm phát tiếp tục được kiềm chế, giá cả, thị trường khá ổn định…

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2014

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2014
Thực hiện Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành công văn gửi các bộ, ngành, địa phương về hướng dẫn xây dựng Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Thanh khoản quỹ mở: Không chỉ có thuận lợi!

Thanh khoản quỹ mở: Không chỉ có thuận lợi!
 Một trong những yếu tố tạo nên sự hấp dẫn cho quỹ mở chính là tính thanh khoản cao của chứng chỉ quỹ. Nhà đầu tư mua vào chứng chỉ quỹ, khi cần rút tiền về có thể bán lại chứng chỉ quỹ cho quỹ mở. Nhưng lợi thế thanh khoản nhiều khi cũng trở thành gánh nặng cho các nhà quản lý quỹ.

ODA đạt quy mô khá và tăng trưởng cao

ODA đạt quy mô khá và tăng trưởng cao
Yêu cầu tăng trưởng cao hơn, tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô đòi hỏi phải có lượng vốn đầu tư lớn, trong đó có nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Mục tiêu năm 2013: Phát triển KT-XH bền vững và thực hiện dự toán NSNN năm 2014

Mục tiêu năm 2013: Phát triển KT-XH bền vững và thực hiện dự toán NSNN năm 2014
(Tài chính) Trong tình hình kinh tế còn rất nhiều khó khăn như hiện nay, để đạt được các chỉ tiêu do Quốc hội phê duyệt, vực dậy nền kinh tế, gỡ khó cho doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người lao động và đặc biệt là tìm nguồn thu để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển kinh tế và bảo trợ xã hội… Chính phủ phải đưa ra các quyết sách khả thi đòi hỏi mọi ngành, mọi lĩnh vực, mọi người dân đều phải nghiêm túc thực hiện.