Đổi mới công tác quản lý cơ chế tài chính đối với các dự án ODA

Đổi mới công tác quản lý cơ chế tài chính đối với các dự án ODA
(Tài chính) Cùng với các nguồn lực trong tài chính trong nước, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) luôn đóng vai trò quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm qua. Tuy nhiên, để tăng cường thu hút nguồn vốn ODA và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn này, cần nâng cao hơn nữa công tác quản lý, đổi mới cơ chế tài chính trong lĩnh vực này.

Kinh tế Việt Nam vì đâu nên nỗi?

Kinh tế Việt Nam vì đâu nên nỗi?
(Tài chính) Sau 5 năm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và gần 7 năm kể từ khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), kinh tế Việt Nam đang ở trong tình trạng khá bi đát. Có ý kiến đánh giá Việt Nam đã không may vì phải chịu tác động của khủng hoảng toàn cầu...

Cần nghe những lời nói thẳng

Cần nghe những lời nói thẳng
(Tài chính) Chậm trong cải cách thủ tục hành chính, thiếu nhân lực quản lý, hụt nguồn cung ứng nguyên phụ liệu… đang là những yếu tố làm cản dòng vốn của các nhà đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam.

Tái cơ cấu đầu tư công tại Việt Nam trong những năm gần đây

Tái cơ cấu đầu tư công tại Việt Nam trong những năm gần đây
(Tài chính) Sau gần 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế (GDP) ở mức khá cao và duy trì trong một khoảng thời gian dài. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về đóng góp của các nhân tố đến tăng trưởng GDP Việt Nam, và rút ra rằng giai đoạn 1993-1997, đóng góp của các yếu tố lao động, vốn và năng suất các nhân tố tổng hợp vào GDP lần lượt là 16%, 69%, 15%; giai đoạn 1998- 2002 là 20%, 57,4%, 22,6%. Giai đoạn 2003- 2009 nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn (52,72%), lao động (19,07%) và năng suất nhân tố tổng hợp TFP (28,20%). Qua đó thấy rằng, mô hình tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao nhờ chủ yếu vào vốn đầu tư, trong đó có đầu tư công đã được bắt đầu kể từ năm 2000 đến nay. Bài viết tập trung phân tích thực trạng đầu tư công của Việt Nam từ năm 2000-2012, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tái cơ cấu đầu tư công tại Việt Nam.

Bí quyết thu hút FDI tại Singapore và kinh nghiệm cho Việt Nam

Bí quyết thu hút FDI tại Singapore và kinh nghiệm cho Việt Nam
(Tài chính) Dù cả thế giới rơi vào khủng hoảng kinh tế trong những năm gần đây, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) quy mô lớn vẫn liên tục chảy vào Singapore. Bởi vậy, những kinh nghiệm thu hút FDI tại quốc đảo này sẽ có giá trị tham khảo lớn cho Việt Nam.