Thủ tướng chỉ thị hoàn thiện cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả đầu tư

Thủ tướng chỉ thị hoàn thiện cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả đầu tư
(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước một mặt triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, mặt khác phải chủ động rà soát loại bỏ những quy định không còn phù hợp hoặc đang cản trở đến việc thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư của đất nước.

Kinh tế vĩ mô năm 2013 sẽ ổn định hơn

Kinh tế vĩ mô năm 2013 sẽ ổn định hơn
TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận định, năm 2013 hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu “tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012; tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo”, vì Việt Nam đã có kinh nghiệm trong điều hành kinh tế năm 2012.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn: Làm gì đề giúp DN vượt khó

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn: Làm gì đề giúp DN vượt khó
(Tài chính) Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội tại hội trường. Tạp chí Tài chính xin trân trọng đăng lại trả lời trực tiếp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề làm thế nào để giúp doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn.

Kinh tế Việt Nam được nhận định đã thoát đáy

Kinh tế Việt Nam được nhận định đã thoát đáy
Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia vừa công bố bản báo cáo về tình hình kinh tế Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2012, trong đó đưa ra một số nhận định đáng chú ý về kinh tế vĩ mô.

Đầu tư công và vai trò giám sát của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu quốc hội

Đầu tư công và vai trò  giám sát  của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu quốc hội
Tái cơ cấu đầu tư công là một trong ba trọng tâm, có vai trò quan trọng, là đòn bẩy và là nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho đầu tư từ các khu vực còn lại phát huy hiệu quả cao thông qua việc xây dựng kết cấu hạ tầng, hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội. Mục tiêu của tái cơ cấu đầu tư công nhằm hoạch định chiến lược đầu tư công và triển khai thực hiện chiến lược đó một cách hiệu quả nhất trên cơ sở nguồn lực Nhà nước bị giới hạn. Để đạt được mục tiêu trên có nhiều vấn đề phải giải quyết trong đó có việc tiếp tục hoàn thiện thể chế để nâng cao chất lượng quản lý nhà nước nói chung, hiệu quả quản lý đầu tư công nói riêng; đặc biệt là nâng cao vai trò của các cơ quan quốc hội (QH) và đại biểu quốc hội (ĐBQH) trong giám sát đầu tư công.

Tín hiệu tốt cho doanh nghiệp đầu tư

Tín hiệu tốt cho doanh nghiệp đầu tư
Hiện nay, cả hệ thống chính trị đang dồn tâm sức cho công cuộc đổi mới thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh một cách quyết liệt. Đó là tín hiệu tốt cho các nhà đầu tư kinh doanh.