Áp lực tăng trưởng dồn lên 3 quý cuối năm

Áp lực tăng trưởng dồn lên 3 quý cuối năm
Kinh tế Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi quy luật GDP quý I tăng trưởng thấp do đầu tư thấp, gây áp lực cho những quý còn lại trong năm. Để xóa bỏ quy luật này, theo TS. Trần Kim Chung, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), phải đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư, nhất là đầu tư công, ngay từ những tháng đầu năm.

Nâng cao hiệu quả chi đầu tư phát triển từ NSNN

Nâng cao hiệu quả chi đầu tư phát triển từ NSNN
Năm 2012 trong điều kiện thu ngân sách khó khăn, công tác quản lý chi NSNN, đặc biệt là chi đầu tư phát triển được tăng cường, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Trong năm 2013, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ và nhất quán chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ, xác định lộ trình và thứ tự ưu tiên hợp lý để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Chủ động trong thu hút FDI

Chủ động trong thu hút FDI
25 năm qua, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của đất nước. Để tiếp tục sử dụng hiệu quả và nâng chất dòng vốn FDI, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần chủ động trong việc khắc phục những tồn tại, xây dựng một môi trường đầu tư năng động, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư.

Quý I/2013: Kinh tế vĩ mô có nhiều tín hiệu đáng mừng!

Quý I/2013: Kinh tế vĩ mô có nhiều tín hiệu đáng mừng!
(Tài chính) Tại buổi Họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 3/2013, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, trong quý I/2013 dù có nhiều khó khăn song tăng trưởng GDP cao hơn so với cùng kỳ năm trước, 4,89% so với 4,75%, đặc biệt có 7.650 trong số 13.000 doanh nghiệp (DN), chiếm gần 60% ngừng hoạt động trong năm 2012 đã quay trở lại hoạt động.

Quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong 25 năm qua và định hướng cho giai đoạn mới (*)

Quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong 25 năm qua và định hướng cho giai đoạn mới (*)
(Tài chính) Là một trong những dấu ấn đậm nét nhất của chính sách đổi mới kinh tế, Luật Đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tại Việt Nam được ban hành lần đầu tiên vào tháng 12/1987, trở thành khung khổ luật pháp cơ bản đầu tiên cụ thể hóa quan điểm của Đảng ta về mở cửa, hội nhập. Tuy có đôi lúc thăng trầm, song khu vực kinh tế có vốn ĐTNN nói riêng và các hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung đã thể hiện vai trò tích cực trong thành tựu tăng trưởng, phát triển của Việt Nam suốt 25 năm qua, và ngày càng khẳng định ảnh hưởng tích cực nhiều mặt đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời gian tới.

Hướng đi mới trong thu hút vốn FDI

Hướng đi mới trong thu hút vốn FDI
Một loạt giải pháp nhằm quyết tâm tạo ra làn sóng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới, vừa được hé lộ sau Hội nghị tổng kết 25 năm thu hút  FDI tại Việt Nam, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức vừa diễn ra.

Kinh tế quý I/2013: Thông điệp từ các con số

Kinh tế quý I/2013: Thông điệp từ các con số

Về kết quả thực hiện kinh tế quý I/2013 có thể nêu ra 5 thông điệp liên quan đến chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2013 đối với các lĩnh vực: tăng trưởng kinh tế; xuất khẩu; thu, chi ngân sách; kiềm chế lạm phát; vốn đầu tư.

Phối hợp chính sách tài khóa với tiền tệ trong giải quyết các vấn đề kinh tế vĩ mô

Phối hợp chính sách tài khóa với tiền tệ trong giải quyết các vấn đề kinh tế vĩ mô
(Tài chính) Phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với điều hành kinh tế vĩ mô trong ngắn hạn và dài hạn. Bài viết tập trung đánh giá về cơ chế phối hợp giữa các chính sách trong quản lý kinh tế vĩ mô, đặc biệt là sự phối hợp giữa chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay.