Định hướng, giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Định hướng, giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn

(Tài chính) Để đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa  nông nghiệp, nông thôn,  thực hiện thành công  Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, vấn đề quan trọng nổi lên là cần tạo ra một động lực mới mạnh mẽ hơn để tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong giai đoạn mới. TCTC trân trọng giới thiệu bài viết của GS.,TS. Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính về vấn đề này.

Kinh tế Việt Nam: Từ 9 tháng nhìn đến cả năm

Kinh tế Việt Nam: Từ 9 tháng nhìn đến cả năm
Ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng hợp lý là những mục tiêu tổng quát của năm 2012. “Tiến độ” thực hiện qua 9 tháng đã đến đâu và khả năng thực hiện cả năm sẽ ra sao? Đó là những câu hỏi lớn không chỉ là sự đánh giá, dự đoán, mà còn làm cơ sở để xác định những giải pháp trong thời gian còn lại!

Thí điểm không thành công, phải uốn nắn, chấn chỉnh

Thí điểm không thành công, phải uốn nắn, chấn chỉnh
Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp: Việc thí điểm có thể thành công, có thể không thành công. Nếu không thành công phải kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh.

Phân định quyền chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước

Phân định quyền chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước
Có thể chưa có nhiều thay đổi lớn, song sự phân công lại quyền hạn, trách nhiệm của chủ sở hữu tập đoàn, tổng công ty nhà nước được kỳ vọng sẽ tạo nên những thay đổi nhất định trong thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với khu vực doanh nghiệp (DN) có ảnh hưởng vô cùng lớn và quan trọng này tới nền kinh tế.

Thu hút FDI và ODA cho phát triển "tam nông" ở Việt Nam

Thu hút FDI và ODA cho phát triển "tam nông" ở Việt Nam
TCTC Online - Trong những năm qua, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đã đóng góp một phần quan trọng vào những kết quả tích cực của quá trình đổi mới nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.

Dũng cảm từ bỏ cái cũ đã lỗi thời

Dũng cảm từ bỏ cái cũ đã lỗi thời
Tạp chí Tài chính đăng lại bài viết tâm huyết của chuyên gia kinh tế (đăng trên Báo Đầu tư) về những nút thắt trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Rộng cửa đón doanh nghiệp Đức

Rộng cửa đón doanh nghiệp Đức
Việt Nam cam kết tạo thuận lợi tối đa, mở rộng cửa chào đón các doanh nghiệp Đức, đặc biệt là trong các lĩnh vực y tế, năng lượng, giáo dục và đào tạo.

Huy động các nguồn lực xây dựng Chương trình nông thôn mới

Huy động các nguồn lực xây dựng Chương trình nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, hầu hết các tỉnh đã tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng, bộ mặt nông thôn từng bước thay đổi, đời sống của người dân khu vực nông thôn cũng tăng lên đáng kể.