Động lực phát triển kinh tế tư nhân

Động lực phát triển kinh tế tư nhân
Tổng số doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới và trở lại hoạt động trong tám tháng năm 2017 lên hơn 104,5 nghìn DN, tức gần bằng mức DN của cả năm 2016 - năm kỷ lục cao nhất về số DN đăng ký thành lập mới và quay lại hoạt động ở Việt Nam. Đây là động thái rõ nhất cho thấy bước phát triển của đội ngũ DN theo tinh thần của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN).