Tăng cường hợp tác nghiên cứu kinh tế - xã hội giữa Ban Kinh tế Trung ương và các trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn

PV.

(Taichinh) - (Tài chính) Nhằm đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu kinh tế - xã hội giữa Ban  Kinh tế Trung ương và các trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn, tại TP. Hồ Chí Minh vừa diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. GS.,TS. Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và PGS.,TS. Phan Thanh Bình - Giám đốc Đại học Quốc gia TP .Hồ Chí Minh đã đại diện hai cơ quan cùng ký kết thỏa thuận hợp tác.


Trưởng ban Kinh tế Trung ương và Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trao thỏa thuận hợp tác. 

Đến nay, Ban Kinh tế Trung ương đã thiết lập và xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với nhiều viện khoa học và các trung tâm đào tạo uy tín của đất nước. Cụ thể: Ban Kinh tế Trung ương đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên.

Thỏa thuận hợp tác giữa Ban  Kinh tế Trung ương và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nhằm mục đích nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước dựa trên cơ sở các nghiên cứu cơ bản về khoa học kinh tế; Tăng cường ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn, điều kiện cụ thể, đồng thời kết hợp nghiên cứu và triển khai, thẩm định và phản biện chính sách, góp phần tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Đến nay, Ban Kinh tế Trung ương đã tăng cường thiết lập và xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với nhiều viện khoa học và các trung tâm đào tạo uy tín của đất nước.

Cụ thể: Ban Kinh tế Trung ương đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên.

Thỏa thuận hợp tác chú trọng vào 5 nội dung chính hướng đến:

Một là, nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong điều kiện đẩy mạnh hội nhập quốc tế; làm rõ đường lối tiếp tục đổi mới kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;

Hai là, nhằm phối hợp nghiên cứu, đề xuất, khảo sát, xây dựng các đề án, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, các vấn đề về kinh tế vùng, kinh tế du lịch, kinh tế đô thị, các ngành công nghiệp mũi nhọn và khía cạnh kinh tế trong các lĩnh vực đào tạo của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;

Ba là,
tập hợp và phát huy hiệu quả mạng lưới các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế để phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu do hai bên cùng đề xuất;

Bốn là, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bên. Kết hợp công tác nghiên cứu, tham mưu và phản biện chính sách nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả hai bên;

Năm là,
trao đổi thông tin, ấn phẩm, các tư liệu, các kết quả nghiên cứu và công tác tuyên truyền thông tin, truyền thông phục vụ cho hoạt động phối hợp công tác.

* Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do GS., TS. Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu đã đến thăm Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại TP. Hồ Chí Minh. Tham dự buổi làm việc của Ban Kinh tế Trung ương với Trường Đại học Tôn Đức Thắng  có TS. Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.


Đồng chí Đặng Ngọc Tùng đón tiếp đồng chí Vương Đình Huệ

Đây là trường đại học công lập trực thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Tính đến thời điểm này, lực lượng chuyên môn có trên 600 cán bộ, giảng viên, viên chức, với trên 400 giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy, trong đó tỷ lệ giảng viên đã có văn bằng và đang học cao học, làm nghiên cứu sinh đạt trên 90%, học vị tiến sĩ và đang làm nghiên cứu sinh đạt 25%.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu