Tình hình xây dựng, đầu tư Quý I/2016

Xây dựng

Hoạt động xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực trong những tháng đầu năm. Các doanh nghiệp tiếp tục đẩy nhanh việc thi công những công trình chuyển tiếp, đồng thời triển khai thực hiện các hợp đồng mới. Giá trị sản xuất xây dựng quý I năm 2016 theo giá hiện hành ước tính đạt 201,5 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 16,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,4%; khu vực ngoài Nhà nước 171,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 85,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 13,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,5%. Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 78,4 nghìn tỷ đồng; công trình nhà không để ở đạt 34,1 nghìn tỷ đồng; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 66,9 nghìn tỷ đồng; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 22,1 nghìn tỷ đồng.

Giá trị sản xuất xây dựng quý I theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 164 nghìn tỷđồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2015, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 13,9 nghìn tỷđồng, tăng 11%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 139,3 nghìn tỷđồng, tăng 11,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,8 nghìn tỷ đồng, giảm 6%. Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 63,2 nghìn tỷ đồng; công trình nhà không để ở đạt 28,2 nghìn tỷ đồng; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 54,3 nghìn tỷ đồng; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 18,3 nghìn tỷ đồng.

Đầu tư phát triển

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I năm nay theo giá hiện hành ước tính đạt 273,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước và bằng 32,2% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 96,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 35,4% tổng vốn và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 100,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 36,7% và tăng 11,5%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 76,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 27,9% và tăng 13,5%.

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước thực hiện quý I ước tính đạt 42,4 nghìn tỷ đồng, bằng 17,2% kế hoạch năm và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 9,3 nghìn tỷ đồng, bằng 16,5% kế hoạch năm và tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 3164 tỷ đồng, bằng 17,8% và tăng 19,9%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 962 tỷ đồng, bằng 15,1% và tăng 10,1%; Bộ Y tế 532 tỷ đồng, bằng 17,7% và tăng 44%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 438 tỷ đồng, bằng 14,5% và tăng 60,5%; Bộ Xây dựng 167 tỷ đồng, bằng 18,6% và giảm 32,4%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 136 tỷ đồng, bằng 16,1% và tăng 7,9%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 89 tỷ đồng, bằng 15,4% và giảm 5,8%; Bộ Công Thương 79 tỷ đồng, bằng 18,9% và tăng 20,4%; Bộ Khoa học và Công nghệ 47 tỷ đồng, bằng 18,8% và giảm 13,2%; Bộ Thông tin và Truyền thông 20 tỷ đồng, bằng 20,1% và giảm 43%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 33,1 nghìn tỷ đồng, bằng 17,4% kế hoạch năm và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 23,8 nghìn tỷ đồng, bằng 17,1% kế hoạch năm và tăng 11,9%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 7652 tỷ đồng, bằng 17,8% và tương đương cùng kỳ năm trước; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 1713 tỷ đồng, bằng 22% và giảm 5,3%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 5447 tỷ đồng, bằng 17,9% kế hoạch năm và tăng 33,5% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 2311 tỷ đồng, bằng 13% và tăng 2,6%; Bà Rịa - Vũng Tàu 1382 tỷ đồng, bằng 22,6% và tăng 7,7%; Nghệ An 1224 tỷ đồng, bằng 21,2% và tăng 9,8%; Thanh Hóa 991 tỷ đồng, bằng 24% và tăng 22,1%; Kiên Giang 943 tỷ đồng, bằng 28,4% và giảm 9,8%; Vĩnh Phúc 859 tỷ đồng, bằng 16,3% và tăng 16,1%; Bình Dương 695 tỷ đồng, bằng 10,8% và tăng 17,1%; Quảng Nam 659 tỷ đồng, bằng 16,4% và tăng 13,9%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/3/2016 thu hút 473 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 2740,4 triệu USD, tăng 77,2% về số dự án và tăng 125,2% về số vốn so với cùng kỳ năm 2015. Đồng thời có 203 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp bổ sung vốn với 1285,9 triệu USD. Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 4026,3 triệu USD, tăng 119,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện quý I/2016 ước tính đạt 3,5 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 3 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 2908 triệu USD, chiếm 72,2% tổng vốn đăng ký; ngành hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 239,8 triệu USD, chiếm 6%; ngành nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 212,2 triệu USD, chiếm 5,3%; các ngành còn lại đạt 666,3 triệu USD, chiếm 16,5%.

Cả nước có 37 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 3 tháng, trong đó Hà Nội có số vốn đăng ký lớn nhất với 250,6 triệu USD, chiếm 9,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Tiền Giang 236,5 triệu USD, chiếm 8,6%; Bình Dương 236,1 triệu USD, chiếm 8,6%; Bắc Ninh 212,1 triệu USD, chiếm 7,7%; Bắc Giang 211,1 triệu USD, chiếm 7,7%; Đồng Nai 194,6 triệu USD, chiếm 7,1%; thành phố Hồ Chí Minh 192,4 triệu USD, chiếm 7%; Cần Thơ 171,5 triệu USD, chiếm 6,3%.

Trong số 37 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong 3 tháng, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 513,5 triệu USD, chiếm 18,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Xin-ga-po 449,3 triệu USD, chiếm 16,4%; Đài Loan 385,9 triệu USD, chiếm 14,1%; Ma-lai-xi-a 242,4 triệu USD, chiếm 8,8%; Nhật Bản 208,9 triệu USD, chiếm 7,6%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 171,9 triệu USD, chiếm 6,3%...


Theo gso.gov.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục