Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 8 tháng đạt 10,3 tỷ USD

(Taichinh) - Tại Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2017, Tổng cục Thống kê cho biết, trong 8 tháng năm 2017 có 3.374 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 3,5 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng ước tính đạt 10,3 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2016.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng ước đạt 10,3 tỷ USDVốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng ước đạt 10,3 tỷ USD
Theo đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Tám ước tính đạt 26.509,8 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 6.468,5 tỷ đồng; vốn địa phương 20.041,3 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 166,4 nghìn tỷ đồng, bằng 56,1% kế hoạch năm và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể là:

Vốn trung ương quản lý đạt 38,3 nghìn tỷ đồng, bằng 54,5% kế hoạch năm và tăng 6% so với cùng kỳnăm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 19,9 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% và tăng 42,7%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3.494 tỷ đồng, bằng 59,6% và giảm 15,5%; Bộ Y tế 2.485 tỷ đồng, bằng 48,4% và tăng 37,9%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 357 tỷ đồng, bằng 50,1% và giảm 69,8%; Bộ Xây dựng 318 tỷ đồng, bằng 65,8% và giảm 45,8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 279 tỷ đồng, bằng 47,5% và giảm 15,9%...

Vốn địa phương quản lý đạt 128,1 nghìn tỷ đồng, bằng 56,5% kế hoạch năm và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 87,8 nghìn tỷ đồng, bằng 52,7% và tăng 4,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 33,5 nghìn tỷ đồng, bằng 65,3% và tăng 16,1%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 6,8 nghìn tỷ đồng, bằng 78,9% và tăng 11,3%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 20,4 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% kế hoạch năm và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 11,2 nghìn tỷ đồng, bằng 32,9% và tăng 6,2%; Nghệ An 4.147 tỷ đồng, bằng 64,2% và tăng 16,4%; Bình Dương 3.795 tỷ đồng, bằng 53% và tăng 13,2%; Quảng Ninh 3.681 tỷ đồng, bằng 50,3% và tăng 17,8%; Vĩnh Phúc 3.564 tỷ đồng, bằng 59,4% và tăng 16,2%; Hải Phòng 3.175 tỷ đồng, bằng 73,2% và tăng 40,3%; Thanh Hóa 3.124 tỷ đồng, bằng 65,3% và tăng 12%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/8/2017 thu hút 1.624 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 13,5 tỷ USD, tăng 0,3% về số dự án và tăng 37,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh đó, có 773 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 6,4 tỷ USD, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 8 tháng năm 2017 lên 19,9 tỷ USD, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 8 tháng năm 2017 có 3.374 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 3,5 tỷ USD. Như vậy, tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần 8 tháng đạt 23,4 tỷ USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng ước tính đạt 10,3 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2016.

PV. (Tổng hợp)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục