VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn đều giảm khá mạnh

Lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn đều giảm khá mạnh

Đây là diễn biến tại phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ diễn ra hôm 4/3/2020. Tại phiên đấu thầu này, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã huy động thành công 5.000 tỷ đồng, dù mục tiêu huy động cho tất cả các kỳ hạn là 7.000 tỷ đồng.

Tháng 2/2020, huy động hơn 13,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu

Huy động được 23.260 tỷ đồng trái phiếu chính phủ kể từ đầu năm

Số liệu thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2019

HNX huy động được 2.700 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 4/3, HNX tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tổng khối lượng phát hành 5.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 năm (500 tỷ đồng), 15, 20 và 30 năm (mỗi kỳ hạn 1.500 tỷ đồng).

Theo kết quả công bố của HNX, phiên đấu thầu đã huy động thành công 5.000 tỷ đồng. Lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn đều giảm khá mạnh, với mức giảm từ 0,11-0,37%/năm.

Theo nhận định của HNX, tại phiên đấu thầu này, lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn đều giảm khá mạnh.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,00%/năm, thấp hơn 0,24%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/2/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,51%/năm, thấp hơn 0,37%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/2/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,98%/năm, thấp hơn 0,11%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/2/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,25%/năm, thấp hơn 0,30%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/2/2020).

Kể từ đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước huy động được 28.260 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM