ngân hàng tiếp tục ổn định thể hiện qua việc huy động vốn tăng trưởng mạnh, mặt bằng lãi suất cơ bản ổn định; Cơ cấu tín dụng tiếp tục theo hướng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên..., nhờ đó đã hỗ trợ tích cực cho nền kinh tế."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Lĩnh vực ngân hàng tiếp tục ổn định, hỗ trợ tích cực cho nền kinh tế

Lĩnh vực ngân hàng tiếp tục ổn định, hỗ trợ tích cực cho nền kinh tế

Trong 6 tháng đầu năm, lĩnh vực ngân hàng tiếp tục ổn định thể hiện qua việc huy động vốn tăng trưởng mạnh, mặt bằng lãi suất cơ bản ổn định; Cơ cấu tín dụng tiếp tục theo hướng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên..., nhờ đó đã hỗ trợ tích cực cho nền kinh tế.

Công nghệ hỗ trợ thế nào với tài chính tiêu dùng?

6 doanh nghiệp của Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài vượt ngưỡng 1 tỷ USD

Ảnh hưởng của tiền mã hóa đối với thị trường tài chính, tiền tệ

EU đạt thỏa thuận giảm thiểu các rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tính đến thời điểm 20/6/2018, tổng phương tiện thanh toán tăng 7,96% so với cuối năm 2017 (cùng kỳ năm trước tăng 5,69%).

Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 7,78% (cùng kỳ năm 2017 tăng 5,89%); Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2018 đạt 6,35% (cùng kỳ năm trước tăng 7,54%). Huy động vốn tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ giúp các tổ chức tín dụng tiếp tục ổn định thanh khoản, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế và đảm bảo tỷ lệ tín dụng/huy động ở mức an toàn.

Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất trong những tháng đầu năm 2018 được giữ ổn định, lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên tiếp tục giảm, trong đó các ngân hàng thương mại Nhà nước và một số ngân hàng thương mại cổ phần đã giảm khoảng 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với các khách hàng tốt.

Thống kê cho thấy, mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến ở mức 6%-9%/năm đối với ngắn hạn; 9%-11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, mức tín nhiệm cao, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4%-5%/năm.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục theo hướng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như cho vay bất động sản, cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính... để đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng.

PV.

Có thể bạn quan tâm