VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Mekong Capital sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam

(Tài chính) Mekong Capital sẽ tiếp tục tập trung vào các công ty hoạt động chủ yếu tại Việt Nam. Hiện nay các công ty trong lĩnh vực theo định hướng tiêu dùng mà Mekong Capital đầu tư đều hoạt động tốt và tăng trưởng ở mức vừa phải. Tới đây khi điều kiện thích hợp, Mekong Capital sẽ tiến hành khai trương quỹ mới.

Hiện nay Mekong Capital đang quản lý 3 quỹ đầu tư tại Việt Nam gồm: Mekong Enterprise Fund (khai trương năm 2002, tổng vốn cam kết là 18,5 triệu USD), Mekong Enterprise Fund II (khai trương năm 2006, 50 triệu USD), Vietnam Azalea Fund (khai trương năm 2007, tổng vốn cam kết 64 triệu USD). Mekong Capital cũng đang dự định thành lập quỹ đầu tư thứ 4 với mục tiêu huy động vốn khoảng 150 triệu USD. Tuy nhiên, hiện nay, do một số nguyên nhân nên Mekong Capital vẫn chưa chính thức bắt đầu ra mắt quỹ mới nhưng hy vọng sẽ sớm thực hiện việc này. Trong vài năm qua, Mekong Capital đã thực hiện thoái vốn tại một số công ty và các công ty này cũng đều mang đến những khoản lợi nhuận nhất định cho quỹ. Dự kiến của Mekong Capital sẽ phải hoàn tất thêm một vài khoản thoái vốn nữa trước khi khai trương quỹ thứ 4.

Hiện nay các công ty trong lĩnh vực theo định hướng tiêu dùng mà Mekong Capital đầu tư đều hoạt động tốt và tăng trưởng ở mức vừa phải. Tuy nhiên, đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thì có nhiều khó khăn hơn do tình hình thị trường xuất khẩu vẫn chưa được cải thiện. Bên cạnh đó, lĩnh vực kinh doanh bất động sản dù phải trải qua một giai đoạn rất khó khăn kéo dài song chúng tôi tin rằng lĩnh vực bất động sản sẽ hoạt động tốt hơn vào năm 2013 khi lãi suất cho vay đã được hạ thấp hơn và sẽ là chất xúc tác lớn cho nền kinh tế trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

Với chiến lược đầu tư “đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng của mình”, Mekong Capital vẫn sẽ tập trung vào các công ty hoạt động chủ yếu tại Việt Nam. Quỹ sẽ quan tâm nhiều hơn đến các công ty có khả năng thừa hưởng những lợi thế từ quy mô của nền kinh tế Việt Nam hoặc những công ty có khả năng phát huy mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhờ lợi thế ở một lĩnh vực nhất định thông qua cách thức mua thêm thị phần. Chiến lược của Mekong Capital rất tập trung: chỉ đầu tư tại Việt Nam, chỉ đầu tư vào các lĩnh vực theo định hướng tiêu dùng hơn bất kỳ các lĩnh vực nào khác và chỉ đầu tư vào cổ phần riêng lẻ (private equity). Chúng tôi cho rằng, trong khi môi trường chung ảnh hưởng đến việc khó hay dễ đối với các hoạt động đem lại những khoản lợi nhuận hấp dẫn, thì thành công trong cổ phần riêng lẻ sẽ luôn có mối tương quan chặt chẽ với sự thành công của các công ty quản lý đầu tư cổ phần riêng lẻ trong việc lựa chọn các công ty hấp dẫn để đầu tư, đàm phán các điều khoản đầu tư hấp dẫn, đem lại những giá trị gia tăng thực ở giai đoạn hậu đầu tư và thoái vốn với mức lợi nhuận cao nhất. Thậm chí, trong môi trường khó khăn, các nhà đầu tư cổ phiếu riêng lẻ vẫn có thể không ngừng đem lại giá trị cho các cổ đông qua những việc mà họ đã cam kết thực hiện. Chính vì vậy, quỹ mới của Mekong Capital là Mekong Enterprise Fund III (“MEFIII”) cũng sẽ đặt mục tiêu đầu tư vào cổ phần chưa niêm yết của các công ty tăng trưởng nhanh, theo định hướng tiêu dùng và hoạt động chủ yếu tại Việt Nam, đồng thời Quỹ cũng chủ động trong việc tạo ra giá trị gia tăng cho các công ty này thông qua các hoạt động hỗ trợ sau đầu tư nhằm đem lại mức tăng trưởng lợi nhuận thuần bền vững và tối đa hóa khả năng thoái vốn ở mức lợi nhuận cao nhất.

Là một nhà đầu tư lâu năm tại thị trường Việt Nam, chúng tôi đề nghị Bộ Tài chính Việt Nam tiếp tục xem xét vấn đề điều chỉnh thuế thặng dư vốn (Capital Gains Tax) đối với các công ty tư nhân sẽ giúp tăng thêm các khoản đầu tư vào khối kinh tế tư nhân, thông qua đó thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, tạo công ăn việc làm cũng như sức cạnh tranh và hiện đại hóa cho nền kinh tế Việt Nam. Việc điều chỉnh này cũng sẽ làm tăng thêm ngân sách thuế từ các khoản thuế Thu nhập cá nhân, thuế Thu nhập doanh nghiệp và thuế Giá trị gia tăng. Điều này hoàn toàn phù hợp với các cam kết WTO của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Mekong Capital cũng xin đề xuất Chính phủ Việt Nam cân nhắc tình trạng không rõ ràng trong quy định về các ngành nghề cho phép đầu tư nước ngoài cũng như những khó khăn chung trong việc đăng ký đầu tư một cách nhanh chóng với các sở kế hoạch đầu tư tại các địa phương. Nếu có các quy định rõ ràng hơn cho phép các nhà đầu tư được đầu tư vào các lĩnh vực này, chắc chắc Việt Nam sẽ thu hút thêm được nhiều dự án đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực dịch vụ như các chuỗi bán lẻ, nhà hàng và dược phẩm. Những hoạt động đầu tư như vậy sẽ đem lại nhiều nguồn lợi cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam, nâng tầm quản lý và bắt kịp với những thông lệ quốc tế tốt nhất trong các lĩnh vực được phép đầu tư. Các công ty có nguồn đầu tư nước ngoài như vậy cũng luôn tuân thủ tốt các quy định về thuế, đem lại nguồn lợi cho ngân sách nhà nước. 

Bài đăng trên Đặc san Kinh tế - Tài chính Việt Nam

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM