VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Ngân hàng Chính sách Xã hội: Huy động được 300 tỷ đồng trái phiếu

(Tài chính) Ngày 22/4, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động thành công 300 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh. Lãi suất trúng thầu giảm ở cả hai kỳ hạn 3 và 5 năm.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành có tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng, gồm 2 loại kỳ hạn: 3 năm (500 tỷ đồng) và 5 năm (500 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.150 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,8-8,2%/năm. Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,80%/năm, thấp hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 4/4/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 800 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,60-8,00%/năm. Kết quả, huy động được 200 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,6%/năm, thấp hơn 0,09%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14/4/2014).

Tính từ đầu năm 2014 đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 3.651,83 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM