Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai Kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển năm 2018

(Taichinh) -

Ngày 2/2/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 169/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018.

Năm 2018, tốc độ tăng tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội là 8,5% so với năm 2017.Năm 2018, tốc độ tăng tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội là 8,5% so với năm 2017.

Theo đó, kế hoạch tín dụng, năm 2018, tốc độ tăng tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội là 8,5% so với năm 2017.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ giao: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước năm 2018.

Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh năm 2018 cho Ngân hàng Chính sách xã hội, bảo đảm không vượt trần nợ công và nợ Chính phủ đã được Quốc hội thông qua.

Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước năm 2018 được giao tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng mức vốn được giao; định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục