VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ngân hàng cho vay gói 30.000 tỷ đồng tăng cường truyền thông lãi suất

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngân hàng cho vay gói 30.000 tỷ đồng tăng cường truyền thông lãi suất

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng tăng cường thông tin cho các khách hàng vay ưu đãi theo gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở về thời điểm kết thúc lãi suất ưu đãi của chương trình là 31/12/2016. Sau thời điểm này, lãi suất cho vay áp dụng theo mức thoả thuận.

Xây dựng phương án xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường

Kỳ vọng lãi suất cho vay trung, dài hạn giảm

8 tháng, trên 120.000 tỷ đồng được cam kết cho danh nghiệp vay

Vì sao doanh nghiệp “chê” vốn vay ngân hàng?

Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn Số 7197/NHNN- TD gửi các ngân hàng đang thực hiện chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính Phủ.

 NHNN cho biết, theo Thông tư số 25/2016/TT-NHNN 29/07/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, Thông tư số 44/VBHN-NHNN ngày 10/8/2016 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Công văn số 5906/NHNN-TD ngày 04/08/2016, NHNN đã quy định về đối tượng khách hàng được gia hạn giải ngân từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước và lãi suất áp dụng. 

Theo đó, khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình đáp ứng điều kiện theo quy định hiện hành có các khoản giải ngân tối đa đến hết ngày 31/12/2016 sẽ được áp dụng lãi suất vay ưu đãi của Chương trình; Các khoản giải ngân sau thời điểm này sẽ áp dụng lãi suất vay thỏa thuận từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại. 

NHNN đề nghị các ngân hàng cần thực hiện tốt công tác truyền thông, giải thích, phổ biến đúng, đầy đủ về nội dung chính sách, đặc biệt là lãi suất vay vốn để khách hàng hiểu rõ và phối hợp với ngân hàng đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình. 

Hiện nay, mức lãi suất cho vay ưu đãi theo gói 30.000 tỷ đồng là 5%/năm. Lãi suất cho vay trung và dài hạn tại các ngân hàng thương mại vào khoảng 10 - 11%/năm.

Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 25/2016/TT-NHNN quy định về đối tượng khách hàng được gia hạn giải ngân từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước và lãi suất áp dụng.


Theo đó, khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình đáp ứng điều kiện theo quy định hiện hành có các khoản giải ngân tối đa đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 sẽ được áp dụng lãi suất vay ưu đãi của Chương trình; các khoản giải ngân sau thời điểm này sẽ áp dụng lãi suất vay thỏa thuận từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM