VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ngành Chứng khoán chủ động nắm bắt cơ hội từ cuộc CMCN 4.0

UBCKNN đã ưu tiên xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin cốt lõi toàn Ngành.

Ngành Chứng khoán chủ động nắm bắt cơ hội từ cuộc CMCN 4.0

Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) mở ra những cơ hội nhưng cũng song hành cùng thách thức tác động tới tất cả các ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế. Đặt trong bối cảnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ưu tiên xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin cốt lõi toàn Ngành.

Tiếp cận CMCN 4.0 trong lĩnh vực thuế: Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Triệt để ứng dụng thành tựu công nghệ từ CMCN 4.0 trong lĩnh vực hải quan

3 trụ cột hiện thực hóa cách mạng công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức cho ngành nông nghiệp

Chủ động nắm bắt cơ hội từ cuộc CMCN 4.0

Nhận diện đầy đủ những cơ hội và thách thức từ cuộc CMCN 4.0, trong giai đoạn từ 2011 đến nay, UBCKNN đã ưu tiên xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin cốt lõi toàn Ngành.

Theo đó, UBCKNN đã xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin với kỹ thuật và công nghệ hiện đại; Xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ cho công tác quản lý và giám sát của UBCKNN đối với thị trường chứng khoán (TTCK); Hệ thống giám sát giao dịch chứng khoán; Hệ thống công bố thông tin trên TTCK, Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty chứng khoán; Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư; Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý người hành nghề chứng khoán, Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý nhà đầu tư nước ngoài; Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3...

Nhờ đó, các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) và các cơ sở dữ liệu của UBCKNN đã phát huy hiệu quả, là công cụ quan trọng để hỗ trợ UBCKNN thực hiện quản lý, giám sát điều hành TTCK và các đối tượng tham gia TTCK. Đồng thời, thông qua việc vận hành các hệ thống này đã hình thành một kho dữ liệu về từng đối tượng quản lý, giúp các đơn vị nghiệp vụ khai thác, sử dụng hỗ trợ công tác ra quyết định quản lý và giám sát thị trường.

UBCKNN cũng đã tích cực triển khai áp dụng chuẩn công nghệ XBRL trong việc chuẩn hóa dữ liệu, báo cáo, thông tin công bố của các định chế tài chính, công ty đại chúng... nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu, việc tiếp nhận và xử lý báo cáo nhanh chóng, thuận tiện hơn, tăng khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống của UBCKNN và hướng đến hội nhập với TTCK khu vực và thế giới. Qua đó, xây dựng bộ tiêu chuẩn đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu đối với các hệ thống trong tương lai được thuận tiện và dễ dàng hơn.

Đồng thời, UBCKNN cũng đã tiếp cận với công nghệ Mobility, qua đó, người dân, doanh nghiệp và các cán bộ nghiệp vụ của UBCKNN có thể truy cập được các dịch vụ công và các ứng dụng nghiệp vụ mọi lúc, mọi nơi bằng máy tính, các thiết bị di động thông qua mạng Internet.

Đối với hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến, các công ty chứng khoán đã triển khai cung cấp ứng dụng giao dịch chứng khoán trên web và mobile Apps cho nhà đầu tư.

Cùng với đó, UBCKNN đẩy mạnh áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau, hỗ trợ tự động phân loại thông tin, xử lý và lưu trữ theo các tiêu chí và yêu cầu của UBCKNN. Các thông tin được tự động cập nhật giúp UBCKNN có thể bổ sung thông tin thu thập được vào hệ thống; Hỗ trợ tra cứu, đánh giá phân tích và dự báo tin đồn từ nguồn thu thập, lưu trữ. Qua việc phân tích có thể giúp chuyên viên giám sát nhận diện các giao dịch, hoat động bất thường của TTCK.

Tăng cường năng lực tiếp cận, ứng dụng khoa học và công nghệ trong CMCN 4.0

Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ để tiếp cận cuộc CMCN 4.0, thời gian tới, UBCKNN sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, gồm:

Một là, triển khai nghiên cứu xây dựng hệ thống (BI) phân tích, dự báo thông minh: Hệ thống phục vụ công tác phân tích, tổng hợp và dự báo về chứng khoán và TTCK, cung cấp các thông tin kịp thời, phục vụ báo cáo Lãnh đạo UBCKNN và Bộ Tài chính trong việc quản lý, giám sát và điều hành về chứng khoán và TTCK.

Hai là, triển khai các dịch vụ công điện tử trên nền tảng di động thông minh; Sử dụng công nghệ di động thông minh cho hầu hết các kênh tra cứu, cung cấp thông tin về các nghiệp vụ của ngành Chứng khoán; Nâng cấp một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lên mức độ 4 trên nền tảng công nghệ mobility.

Ba là, ứng dụng công nghệ mạng xã hội để thu thập thông tin, dữ liệu về tin đồn liên quan đến chứng khoán và giao dịch chứng khoán từ các phương tiện thông tin đại chúng (báo mạng, mạng xã hội, diễn đàn xã hội...). Hệ thống tự động dò quét, tìm và tổng hợp thông tin, dữ liệu tin đồn về chứng khoán và giao dịch chứng khoán đã và đang đăng tải hoặc phát tán trên các phương tiện thông tin đại chúng qua Internet; Tự động phân loại thông tin, xử lý và lưu trữ theo các tiêu chí và yêu cầu; Thực hiện tìm kiếm, thống kê, tổng hợp thông tin theo yêu cầu của UBCKN

Bốn là, tăng cường năng lực bảo mật, đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh thông tin ở mức dữ liệu đổi với các hệ thống cơ sở dữ liệu của UBCKNN. Cụ thể, trang bị hệ thống đảm bảo an toàn bảo mật nhằm xác định, quy định rõ trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn, bảo mật CNTT cho từng đơn vị, cá nhân tham gia vào hệ thống; Giám sát chặt chẽ và giới hạn quyền truy nhập của bên thứ ba khi cho phép họ truy cập vào hệ; Xác định các rủi ro mà các đơn vị thứ ba có thể phát sinh; Nâng cấp, mở rộng Hệ thống theo dõi, cảnh báo và phân tích sự cố an ninh thông tin cho hệ thống CNTT để hoàn thiện hệ thống.

Năm là, tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức cho lãnh đạo cấp cao và đào tạo kiến thức cho cán bộ CNTT về cuộc CMCN 4.0. Ngoài việc phải có chính sách để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao về công nghệ thông tin, cần có xây dựng chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chứng khoán cho các cán bộ công nghệ thông tin hướng đến ứng dụng các công nghệ mới. Mục tiêu hướng tới là xây dựng một đội ngũ cán bộ CNTT có đủ trình độ nắm bắt, đánh giá và triển khai các công nghệ tiên tiến, có khả năng tiếp quản và vận hành các ứng dụng CNTT.

Sáu là, hoàn thiện khung khổ pháp lý trong lĩnh vực chứng khoán. Hiện nay, hầu hết các văn bản pháp lý về chuyên môn nghiệp vụ đều thiếu các điều khoản quy định cho công tác quản lý và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực chứng khoán. Vì vậy, trong quá trình hoàn thiện cảc quy định có tính pháp lý về chuyên môn nghiệp vụ cần bổ sung các điều khoản quy định cho công tác quản lý và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực chứng khoán. Ngoài ra, cũng cần bổ sung các chế tài xử phạt đối với một số hành vi không nghiêm túc thực hiện các quy định về sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM