VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Ngày 27/3: Huy động 3.750 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

(Tài chính) Chiều 27/3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 5.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (1.000 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.440 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,50-10,25 %/năm. Kết quả, huy động được 2.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 9,70%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,4%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.180 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,69-9,85 %/năm. Kết quả, huy động thành công 1.450 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 8,87%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,49%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.200 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,25-10,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 200 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 9,25%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,6%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 100 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu là 9,35%/năm. Kết quả, huy động thành công 100 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 9,35%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,05%/năm).

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã huy động được tổng cộng 8.595 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua hình thức đấu thầu, trong đó riêng tháng 3 đã huy động được 7.850 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM