VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Ngày 28/2/2013: Huy động được 545 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

(Tài chính) Chiều 28/2/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 4.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (1.000 tỷ đồng), 3 năm (1.000 tỷ đồng), 5 năm (1.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng). Kết quả, VDB đã huy động được 545 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.680 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,40-10,50%/năm. Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 9,45%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 1,02%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.530 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,25-10,80%/năm. Kết quả, huy động thành công 150 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 9,50%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 1,07%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 350 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,45-10,70%/năm. Kết quả, huy động thành công 110 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 9,45%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,3%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 670 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,40-9,75%/năm. Kết quả, huy động thành công 185 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 9,40%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,2%/năm).

Như vậy, với phiên giao dịch cuối cùng của tháng 2/2013, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã huy động được tổng cộng 745 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm đến nay.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM