VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Nhóm các Sở Giao dịch Chứng khoán ASEAN khởi động phiên họp đầu tiên

Toàn cảnh buổi họp ngày 6/10/2016.

Nhóm các Sở Giao dịch Chứng khoán ASEAN khởi động phiên họp đầu tiên

Ngày 6/10/2016, nhóm công tác các Sở Giao dịch Chứng khoán ASEAN (BWG) gồm 18 thành viên đã họp trao đổi các nội dung chuẩn bị cho phiên họp Tổng Giám đốc các Sở Giao dịch Chứng khoán ASEAN lần thứ 25.

Chủ động khai thác, sử dụng hiệu quả Quỹ hợp tác ASEAN

HNX đăng cai các sự kiện lớn trong lĩnh vực chứng khoán khu vực

Thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, một cửa quốc gia

HNX sẽ tổ chức Hội nghị thành viên thường niên năm 2016

Nội dung thảo luận gồm có hợp tác với 2 nhà cung cấp chỉ số quốc tế FTSE và MSCI, cập nhật các vấn đề liên quan trong chương trình hành động 2016-2020 của Diễn đàn thị trường vốn Châu Á (ACMF), cập nhật tiến độ công tác IT, thảo luận việc đăng tải các báo cáo nghiên cứu của các thị trường lên website chung Asean, các vấn đề tổ chức các chương trình quảng bá ở nước ngoài, thảo luận kế hoạch quảng bá chung 2017.

Phiên họp Tổng Giám đốc các Sở Giao dịch Chứng khoán ASEAN lần thứ 25 sẽ có sự tham dự của CEO 10 Sở Giao dịch Chứng khoán ASEAN. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với vai trò chủ nhà đã có các sáng kiến đề xuất để hợp tác các Sở Giao dịch Chứng khoán ASEAN có những hoạt động thực tiễn hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển.

42 công ty chứng khoán Việt Nam và 33 công ty chứng khoán ASEAN cũng đã sẵn sàng cho Chương trình kết nối các công ty chứng khoán ASEAN, sự kiện quốc tế quan trọng về thị trường chứng khoán lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Sẽ có 70 cặp công ty chứng khoán gặp gỡ song phương trong sự kiện này và 23 cặp công ty chứng khoán đang trong danh sách chờ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM