trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Phát hành thêm trái phiếu zero coupon bond, kỳ hạn 7 năm và 20 năm

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Phát hành thêm trái phiếu zero coupon bond, kỳ hạn 7 năm và 20 năm

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa phối hợp với Kho bạc Nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn cơ chế mới về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương.

Thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 8/2015

Phát hành trái phiếu chính phủ đạt 49% kế hoạch năm 2015

Kênh huy động vốn quan trọng, an toàn, hiệu quả cho nền kinh tế

Huy động hơn 710 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo thông tư 111/2015/TT-BTC thay thế thông tư 17/2012/TT-BTC về hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước, trái phiếu kho bạc và công trái xây dựng tổ quốc có các kỳ hạn chuẩn là 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm.

Thông tư mới bổ sung phát hành trái phiếu không trả lãi định kỳ (zero coupon bond) và bổ sung phát hành trái phiếu có kỳ hạn 7 năm và 20 năm.

Lịch biểu phát hành thay đổi ngày tổ chức phát hành vào ngày thứ Tư hàng tuần, tăng số phiên phát hành từ 2 lên 4 phiên/tháng.Thời gian thanh toángiao dịch trái phiếu đều được rút ngắn so với trước đây.Ngày thanh toán trái phiếu rút ngắn từ ngày T+2 xuống T+1, ngày giao dịch rút ngắn từ T+5 xuống T+3. Thời gian hoàn thành một phiên bảo lãnh giảm từ 30 ngày xuống còn 15 ngày làm việc.

Ngoài ra, thông tư cũng các bổ sung quy định về phát hành thêm trái phiếu, lãi phạt chậm thanh toán tiền gửi mua trái phiếu, bán lẻ trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước.

Để triển khai thực hiện các thông tư 99, 100, 111/2015/TT-BTC, ngày 20/08/2015, Bộ Tài chính đã có văn bản chỉ đạo số 11451/BTC-TCNH tiếp tục giao HNX cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở theo quy định tại các thông tư trên.

Theo dddn.com.vn

Có thể bạn quan tâm