VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Phiên đấu thầu cuối tháng 6, huy động thêm được 4.400 tỷ đồng

Phiên đấu thầu ngày 27/6 đã huy động được tổng cộng 4.400 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu cuối tháng 6, huy động thêm được 4.400 tỷ đồng

Phiên đấu thầu phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ ngày 27/6/2018 do Kho bạc Nhà nước phát hành đã huy động được tổng cộng 4.400 tỷ đồng.

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2019

Huy động thêm hơn 4.000 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu chính phủ

Lãi suất trái phiếu Chính phủ tăng tại các kỳ hạn

Chuẩn bị triển khai hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam

Phát hành 22.090 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ nhận nợ với Bảo hiểm xã hội

Ngày 27/6/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Theo kế hoạch, ttổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng), 20 năm (500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 4.400 tỷ đồng. Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 9 thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,37%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/6/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,37%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 4 thành viên dự thầu, huy động được 1.200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,70%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/6/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,70%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 3 thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,20%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/6/2018).

Tuy nhiên, trái phiếu các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 74.581 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM