VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy định mới về vốn góp tại tổ chức tài chính vi mô

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quy định mới về vốn góp tại tổ chức tài chính vi mô

Ngày 23/02/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Thông tư đã đưa ra một số quy định về tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của các thành viên tại tổ chức tài chính vi mô.

Đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng

Công ty chứng khoán đua nhau hút vốn qua kênh trái phiếu

Sau tăng nóng, sóng thị trường sẽ tiếp tục sôi động trở lại?

Theo đó, Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định tỷ lệ sở hữu vốn góp của tất cả các thành viên góp vốn là tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội phải đạt tỷ lệ tối thiểu 25% vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô.

Tỷ lệ sở hữu vốn góp của các thành viên góp vốn trong nước không phải là tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, hoặc các thành viên góp vốn nước ngoài không được vượt quá tỷ lệ sở hữu vốn góp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội.

Trong khi đó, vốn góp của một thành viên góp vốn là cá nhân tối đa không vượt quá 05% vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô. Đồng thời, tỷ lệ sở hữu vốn góp của một thành viên góp vốn và người có liên quan không vượt quá 50% vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô.

Bên cạnh đó, Thông tư 03/2018/TT-NHNN cũng có một số nội dung quy định liên quan đến vấn đề mua lại hoặc chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty tài chính vi mô...

Thông tư 03/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/4/2018.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM