VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quy định về khoản vay đặc biệt với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quy định về khoản vay đặc biệt với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Ngày 20/11/2017, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Luật đã quy định rõ các trường hợp tổ chức tín dụng bị đặt vào diện kiểm soát đặc biệt, đồng thời nêu rõ điều kiện các tổ chức này được cấp các khoản vay đặc biệt.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận hiệu quả nguồn vốn tín dụng ngân hàng

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD), TCTD được xem xét đặt vào kiểm soát đặc biệt khi lâm vào một trong các trường hợp: Mất, có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc mất, có nguy cơ mất khả năng thanh toán; Số lỗ lũy kế của TCTD lớn hơn 50% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; Hai năm liên tục bị xếp hạng yếu kém theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN); Không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn quy định tại Luật này trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tỷ lệ an toàn vốn thấp hơn 4% trong thời hạn 6 tháng liên tục.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD cũng quy định, TCTD được kiểm soát đặc biệt được vay đặc biệt của NHNN, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và các TCTD khác trong trường hợp:

Thứ nhất, để hỗ trợ thanh khoản khi TCTD có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống trong thời gian TCTD được kiểm soát đặc biệt (bao gồm cả trường hợp TCTD đang thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt);

Thứ hai, để hỗ trợ phục hồi theo phương án phục hồi, phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Khoản vay đặc biệt được ưu tiên hoàn trả trước tất cả các khoản nợ khác, kể cả các khoản nợ có tài sản bảo đảm của TCTD trong trường hợp: Khi đến hạn trả nợ, trừ trường hợp trong thời gian phương án cơ cấu lại chưa được phê duyệt hoặc trường hợp thay đổi phương án cơ cấu lại nhưng chưa được phê duyệt; Khi giải thể, phá sản TCTD.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD có hiệu lực từ 15/1/2018.

NHNN sẽ quy định chi tiết việc cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt.


PV.

Có thể bạn quan tâm