VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quý II huy động 80 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quý II huy động 80 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong quý II/2019 với tổng mức huy động là 80 nghìn tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội có giám đốc mới

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2019

Kho bạc Nhà nước huy động 2.820 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động được 60.448,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Theo đó, tại Công văn số 1942/KBNN-QLNQ ngày 24/4/2019 nêu rõ, khối lượng phát hành dự kiến của trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 10 nghìn tỷ đồng; trái phiếu kỳ hạn 7 năm là 5 nghìn tỷ đồng; trái phiếu kỳ hạn 10 năm là 26 nghìn tỷ đồng; trái phiếu kỳ hạn 15 năm là 30 nghìn tỷ đồng; trái phiếu kỳ hạn 20 năm là 4 nghìn tỷ đồng; trái phiếu kỳ hạn 30 năm là 4 nghìn tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước cho biết, trong quá trình thực hiện, đơn vị có thể điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

Trong tháng 4/2019, Kho bạc Nhà nước đơn vị đã tổ chức 4 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và huy động được 12.576 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển. Lũy kế đến 25/4/2019, Kho bạc Nhà nước đã huy động đạt 89.044,5 tỷ đồng; đạt 29% kế hoạch được giao (kế hoạch năm 2019 là là 307.000 tỷ đồng).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM